Facebook

Zapravovat (účet) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zapravovat (účet).

Význam: Zapravovat účet je vyrovnání účtu mezi účastníky obchodu po dokončení transakce.

narovnávat se

Narovnávat se znamená přizpůsobit se nebo zlepšit své chování tak, aby bylo v souladu s přijatelnou a požadovanou normou.

rovnat se

Rovnat se znamená být stejný, srovnatelný nebo shodný s něčím jiným.

urovnávat se

Urovnávat se znamená nalézt uspokojivé řešení záležitostí, které jsou mezi lidmi nebo skupinami rozdílné.

srovnávat se

Srovnávat se znamená porovnávat dvě nebo více věcí ve vztahu k sobě.

chápat <co>

Chápat: porozumět, pochopit, vysvětlit si.

smiřovat se <s čím>

Smiřovat se znamená dojít k dohodě, urovnat spory a přijmout situaci, případně se s ní smířit.

platit <za co>

Platit: dát peníze za něco, aby se to získalo nebo udrželo.

stačit <komu v čem>

Stačit je poskytnout dostatek čeho nebo někomu to, co je potřeba.

Podobná synonyma

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

narovnávat

Narovnávat znamená přizpůsobit nebo změnit situaci, aby byla stabilní, vyvážená nebo uspořádaná.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

namlouvat <co komu>

Vyjednávat; prosazovat názor nebo požadavek, aby na něj druhá strana kývla.

vyhulit <ho komu>

Vyhulit, vyjádření zastaralým slovníkem, znamená vyprovokovat, rozčílit či pobouřit.

vzepřít se <komu>

Vzepřít se komu znamená odmítnout či se postavit proti něčemu, co někdo navrhuje nebo žádá.

zatelefonovat <komu>

Volat někomu na telefon.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

prozrazovat <co komu>

Prozrazovat znamená sdělovat někomu informace, které se měly zůstat utajeny.

vydat <co komu>

Vydat znamená předat někomu něco, například peníze, majetek nebo právo.

vyčítat <komu>

Vyčítat znamená vyčíslit nebo připomenout někomu jeho prohřešky.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat či přiřazovat něco komu.

brát <co komu>

Brát znamená vzít si něco od někoho, což může být materiální nebo nehmotné, například peníze, služby nebo radu.

sehrát <komu> (scénu)

Hrát někomu scénu, předvést jeho roli nebo představení.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.

rovnat

Rovnat znamená dosáhnout stejného stupně, srovnat do stejného stavu nebo dosáhnout stejné hodnoty.

dát <co komu>

Dát někomu: poskytnout mu cokoliv, co má; předat, přenechat, zaslat či zapůjčit.

postavit se <komu>

Postavit se znamená odvážně a statečně stát si za svým názorem a postojem a neustupovat.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

ulehčit <co komu>

Ulehčit: zjednodušit, usnadnit komu práci, úkol nebo situaci.

poroučet <co komu>

Poroučet označuje jednostranné nařízení nebo rozhodnutí, které se (často autoritativně) vyžaduje, aby se něco udělalo nebo neudělalo.

vytmavit <co komu>

Umlčet nebo zeslabit někoho, aby nebyl schopen mluvit nebo se projevovat.

dát komu za vyučenou

Dát komu za vyučenou znamená ukončit vztah, s někým se rozloučit a uzavřít s tím kapitolu.

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

poslat <komu> vzkaz

Poslat osobě vzkaz - sdělit jí informace, myšlenky nebo pocity.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.

přisuzovat <co komu>

Přisuzovat: dávat někomu nebo něčemu určité vlastnosti, kvality nebo funkce.

vysmát se <komu>

Vysmát se znamená smát se na účet někoho jiného a bez soucitu.