Facebook

účet - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu účet.

Význam: Účet je finanční doklad, který popisuje a eviduje transakci mezi subjekty. Slouží k zaznamenávání obchodních transakcí a kontrole financí.

množství

Množství je počet jednotek jakéhokoliv druhu, které se používají pro měření nebo stanovení velikosti čehokoliv.

kvantum

Kvantum je velikost nebo objem, obvykle vyjádřený počtem částic nebo energií, který je nezbytný pro určitou reakci.

vyúčtování

Vyúčtování je proces sestavení podrobného přehledu o finančních výdajích, příjmech a zůstatcích.

faktura

Faktura je doklad o provedené transakci, který obsahuje informace o kupujícím, prodávajícím, popis a cenu zboží/služby.

konto

Konto je účet pro uchovávání peněžních prostředků. Může být bankovní nebo jiný typ účtu, například pro investice.

počítačové konto

Počítačové konto je účet, který se používá k přístupu k internetovým službám, jako jsou e-maily nebo sociální sítě.

útrata

Útrata je výdaje, které učiníte při nákupu nebo spotřebě něčeho.

částka

Částka je obecný výraz pro počet jednotek číselné hodnoty (peníze, body, atd.).

Podobná synonyma

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

počítačové zpracování informace

Počítačové zpracování informace je proces transformace dat, který zahrnuje převody, shlukování, analýzu a monitorování dat pomocí počítačových technik.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

počítačové techniky

Počítačová technika je oblast IT, která se zabývá architekturou, hardwarovým a softwarovým vývojem, sítěmi a technologickými produkty.

zpracování informací (počítačové)

Zpracování informací je proces převodu dat v počítači do užitečného výstupu.

(počítačové) programy

Programy jsou instrukce vytvořené pro počítače pro realizaci určitých úkolů.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

hrát počítačové hry

Hrát počítačové hry znamená hrát stolní hry, počítačové hry nebo video hry na počítačích nebo konzolích.

vstupní uzel (v počítačové síti)

Vstupní uzel je první místo, kde se data dostávají do počítačové sítě. Slouží k autentizaci, filtrování a dalším účelům.