Facebook

Množství (velké) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu množství (velké).

Význam: Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

trocha

Trocha je malé množství, mírné množství, nepatrné množství.

moře

Moře je velká oblast slané vody, ležící mezi pevninami, která je obklopena oceány.

hromada

Hromada je shluk něčeho, například odpadů, nářadí, peněz, atd.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně a velmi mnoho"; znamená to obrovské množství nebo velké množství.

Podobná synonyma

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

značný

Značný: významný, významný, významný, velký, pozoruhodný, závažný, významný, významný a významný.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

počet

Počet je množství čehokoli, které lze spočítat nebo vyjádřit číselně.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.