Facebook

Množství (velké) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu množství (velké).

Význam: Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

trocha

Trocha je malé množství, mírné množství, nepatrné množství.

moře

Moře je velká oblast slané vody, ležící mezi pevninami, která je obklopena oceány.

hromada

Hromada je shluk něčeho, například odpadů, nářadí, peněz, atd.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně a velmi mnoho"; znamená to obrovské množství nebo velké množství.

Podobná synonyma

značný

Značný je velký, důležitý nebo významný. Znamená to větší než obvykle nebo významnější než ostatní.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

značný (peníze)

Značný znamená velký, důležitý, významný, početný nebo bohatý, obzvláště u peněz.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.