Facebook

Prožít <čeho> (hodně) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu prožít <čeho> (hodně).

Význam: Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

odstát (frontu)

Odstát znamená přestat být v řadě, přestat se účastnit čekání ve frontě.

čekat <kde> (do konce)

Očekávat, že něco bude trvat až do konce.

získat (právo na co)

Získat: obdržet nebo dosáhnout (něčeho), např. práva, výhody, informace apod.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

zakusit

Zakusit znamená osobně zažít či prožít něco nového, nebo prožívat určité emoce.

vytrpět

Vytrpět znamená snášet těžké situace, trápení nebo bolest, bez toho, aby se člověk vzdal nebo ustoupil.

strpět <co>

Strpět znamená trpělivě snášet nebo zvládnout něco, co se nám nelíbí nebo nás obtěžuje.

snést

Snést znamená zvládnout, unést něco nebo někoho, nebo přenést něco z jednoho místa na druhé.

Podobná synonyma

dožadovat se <čeho>

Žádat o něco s upřímností a sebevědomím.

pouštět se <do čeho> (bezhlavě)

Pouštět se: bezhlavě se vrhnout do něčeho, s nezváženým rizikem a bez zohlednění následků.

zříkat se <čeho>

Zříkat se čeho: odmítnout, nevzít na sebe odpovědnost, neuznat.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.

čouhat <z čeho>

Čouhat znamená vyfukovat rychle proudy vzduchu, jako když člověk vyfukuje vzduch z úst nebo nosu.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho je dosažení něčeho požadovaného; dosáhnout cíle, výsledku nebo určitého stavu.

lekat se <koho n. čeho>

Lekat se znamená mít obavy, strach, paniku nebo úzkost z čeho/koho.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

dotknout se <čeho>

Dotknout se: fyzicky se dotknout, emotivně se prožít, intelektuálně pochopit, aby se dosáhlo porozumění.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

získat

Získat: dosáhnout, obdržet nebo zažít něco pozitivního, co se dříve nevlastnilo.

osvobozený <od čeho>

Osvobozený je stav, kdy člověk je zbaven něčeho, co ho omezuje.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

výlučné právo

Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

získat (vítězství)

Získat znamená dosáhnout vítězství nebo úspěchu.

právo

Právo je systém zákonů, nařízení a principů, které regulují chování jednotlivce a společnosti.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

být <vedle čeho>

Být vedle něčeho znamená být blízko toho, být součástí nebo být v něčí přítomnosti.

snést se <s kým>

Snést se s někým znamená trpělivě přijmout jeho slova, činy nebo postoje.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

získat <co na čem>

Získat: dovolit si či získat něco cenného nebo užitečného.

domoci se

Vrátit se do bezpečí a pohodlí domova, přijít osobně do styku s rodinou a přáteli.

snést <co od koho>

Snést: přijmout, trpět či unést břemeno, úkol nebo následky činu od někoho.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

oddálit <co od čeho>

Oddálit znamená vzdálit se, odložit na později, odvrátit se od čeho.

užít <co n. čeho>

Užít: využít, vychutnat, prožít naplno.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.