Facebook

Skupina (osob) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu skupina (osob).

Význam: Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

četa (pracovní)

Skupina vojáků nebo pracovníků, kteří jsou společně posíláni na pracovní úkoly nebo bojovou misi.

oddíl

Oddíl je skupina lidí sdílejících podobné zájmy a cíle, kteří se scházejí pravidelně a společně tráví čas.

banda

Banda je skupina lidí spojených ve společném úsilí, síle nebo činu. Často se používá pro označení nelegální organizace nebo skupiny.

Podobná synonyma

pracovní den

Pracovní den je čas věnovaný práci a zaměstnaneckým povinnostem. Zahrnuje čas strávený na pracovišti a vykonáváním pracovních úkolů.

omezovat (pracovní dobu)

Omezovat znamená stanovit limit nebo hranici pro něco, obvykle délky, počtu nebo množství. V pracovním smyslu to znamená stanovit maximální čas trvání pracovní doby.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

oddíl (lodí n. letadel)

Oddíl je skupina lodí či letadel, které jsou společně organizovány a provozovány.

kázeň (pracovní)

Kázeň v práci je dodržování předepsaných pravidel, zachování času, disciplíny a odpovědnosti.

pracovní

Pracovní znamená vytvářet nebo provádět nějakou činnost jako zaměstnání, obchod nebo jinou činnost pro účely zisku.

pracovní doba

Pracovní doba je doba, během které musí zaměstnanec být na pracovišti a vykonávat svou práci.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

pracovní činnost

Pracovní činnost je činnost, kterou člověk vykonává, aby vydělal peníze. Může to být práce v kanceláři nebo zaměstnání ve výrobě.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

pracovní jednotka

Pracovní jednotka je jednotka času, po kterou je nutné se soustředit na práci, aby byla úspěšně dokončena.

četa

Skupina vojáků, obvykle čítající 8-12 osob, která spolu operuje a sdílí běžné vojenské úkoly.

pracovní postupy

Postupy pro práci, procesy a pravidla, které jsou potřeba, aby činnosti mohly být efektivně a efektivně provedeny.

klid (pracovní)

Klid je stav bez pohybu nebo rušení, kde není žádný hluk, stres nebo chaos. Je to stav, který je potřebný pro efektivní práci.

pracovní tábor (sovětský)

Pracovní tábor (sovětský): místo, kde se vězní, pracují a vykonávají tresty lidé přinuceni totalitními režimy.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

pracovní tábor

Pracovní tábor je místo, kde se vězně odsouzené k trestu práce zabývají vykonáváním pracovních úkolů.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

banda (zločinecká)

Banda je skupina lidí, kteří spolu souvisejí a jejichž cílem je spáchat zločin. Často se používá pro skupinu, která je organizovaná a zúčastňuje se zločinů jako obchod s drogami, vydírání a loupeže.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

oddíl (kulturní)

Skupina lidí sdružující se v určitém prostoru a čase, kteří se společně věnují kulturním aktivitám.