Facebook

Zrychlovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zrychlovat.

Význam: Zrychlovat znamená urychlit, zpřesnit, zvýšit rychlost čehokoliv.

zpomalovat

Zpomalovat znamená snižovat rychlost pohybu, činnosti nebo reakce.

akcelerovat

Zrychlit, zvýšit tempo, urychlit proces nebo vývoj.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

překážet

Překážet znamená bránit nebo se postavit do cesty, aby se něco nedokázalo uskutečnit.

bránit

Bránit se dá chránit, ochraňovat, stát si za něčím nebo někým a odolávat útoku.

znemožňovat

Znemožňovat znamená bránit něčemu, činit něco nemožným nebo zabraňovat něčemu.

tlumit

Tlumit znamená omezovat intenzitu nebo sílu zvuku, světla nebo jiného signálu.

krotit (vášně)

Krotit vášně znamená ovládat nebo potlačovat emoce či chování, aby nedošlo k nějakému nežádoucímu nebo nebezpečnému jednání.

Podobná synonyma

zpomalovat (vývoj)

Snížit rychlost vývoje, zmenšit tempo postupu.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

zdržovat

Zdržovat se znamená činit činnost, která prodlužuje, oddaluje nebo odkládá plánovanou událost.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

zdržovat se

Zdržovat se znamená vyhýbat se, oddálit, neúčastnit se něčeho nebo neprovádět něco.

krotit

Vytvářet a udržovat ovládání, kontrolu nebo disciplínu.

bránit se

Bránit se je odolávat jakýmkoliv přímým útokům nebo ohrožením, obrana vlastní osoby nebo něčeho, co je důležité.

překážet <čemu>

Překážet: zabránit něčemu postoupit nebo dosáhnout cíle; představovat přítěž, která brání činnosti.

jednání

Činnost nebo proces, který se týká provádění určitých akcí nebo činů.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

tlumit (nárazy)

Tlumit znamená snižovat nebo absorpovat sílu nebo intenzitu nárazu.

zdržovat se <kde>

Zdržovat se znamená vyhýbat se, vyhnout se něčemu nebo se někam nevydávat.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.

překážet si

Překážet si: ztěžovat nebo omezovat jeden druhého sebekontrolou, obtížnou komunikací nebo nefunkčními procesy.

zdrženlivost (v jednání)

Zdrženlivost v jednání znamená mít opatrnost, aby se zabránilo udělení příliš velkého příslibu nebo závazku.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.