Facebook

Znemožňovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu znemožňovat.

Význam: Znemožňovat znamená bránit něčemu, činit něco nemožným nebo zabraňovat něčemu.

zpomalovat

Zpomalovat znamená snižovat rychlost pohybu, činnosti nebo reakce.

zrychlovat

Zrychlovat znamená urychlit, zpřesnit, zvýšit rychlost čehokoliv.

akcelerovat

Zrychlit, zvýšit tempo, urychlit proces nebo vývoj.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

překážet

Překážet znamená bránit nebo se postavit do cesty, aby se něco nedokázalo uskutečnit.

bránit

Bránit se dá chránit, ochraňovat, stát si za něčím nebo někým a odolávat útoku.

tlumit

Tlumit znamená omezovat intenzitu nebo sílu zvuku, světla nebo jiného signálu.

krotit (vášně)

Krotit vášně znamená ovládat nebo potlačovat emoce či chování, aby nedošlo k nějakému nežádoucímu nebo nebezpečnému jednání.

Podobná synonyma

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

jednání

Jednání je akce nebo činnost, která se provádí k dosažení nějakého cíle.

překážet si

Překážet si: ztěžovat nebo omezovat jeden druhého sebekontrolou, obtížnou komunikací nebo nefunkčními procesy.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

krotit se

Krotit se znamená ovládat sebe a své chování, udržovat si sebekontrolu a odpovídající míru.

krotit

Vytvářet a udržovat ovládání, kontrolu nebo disciplínu.

tlumit (nárazy)

Tlumit znamená snižovat nebo absorpovat sílu nebo intenzitu nárazu.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

zpomalovat (vývoj)

Snížit rychlost vývoje, zmenšit tempo postupu.

zdržovat se

Zdržovat se je odkazovat se na činnost, při které někdo nebo něco odkládá něco jiného nebo zahájí jinou činnost.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

zdržovat

Zdržovat se znamená prodlužovat nebo omezovat něčí pohyb či činnost.

zdržovat se <kde>

Zdržovat se znamená vyhýbat se, vyhnout se něčemu nebo se někam nevydávat.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.