Facebook

Zdržovat (jednání) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zdržovat (jednání).

Význam: Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

zpomalovat

Zpomalovat znamená snižovat rychlost pohybu, činnosti nebo reakce.

zrychlovat

Zrychlovat znamená urychlit, zpřesnit, zvýšit rychlost čehokoliv.

akcelerovat

Zrychlit, zvýšit tempo, urychlit proces nebo vývoj.

překážet

Překážet znamená bránit nebo se postavit do cesty, aby se něco nedokázalo uskutečnit.

bránit

Bránit se dá chránit, ochraňovat, stát si za něčím nebo někým a odolávat útoku.

znemožňovat

Znemožňovat znamená bránit něčemu, činit něco nemožným nebo zabraňovat něčemu.

tlumit

Tlumit znamená omezovat intenzitu nebo sílu zvuku, světla nebo jiného signálu.

krotit (vášně)

Krotit vášně znamená ovládat nebo potlačovat emoce či chování, aby nedošlo k nějakému nežádoucímu nebo nebezpečnému jednání.

Podobná synonyma

zpomalovat (vývoj)

Snížit rychlost vývoje, zmenšit tempo postupu.

krotit se

Krotit se znamená ovládat sebe a své chování, udržovat si sebekontrolu a odpovídající míru.

zrychlovat se (hodiny)

Zrychlovat se znamená urychlovat otáčky hodin, aby byl časový údaj rychlejší.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

bránit se

Bránit se znamená chránit se před něčím nebo někým, chovat se obranně a postavit se odporu.

tlumit (nárazy)

Tlumit znamená snižovat nebo absorpovat sílu nebo intenzitu nárazu.

krotit

Omezovat nebo ovládat silou; vyžadovat poslušnost a disciplínu.

tlumit míč

Tlumit míč znamená odrazit ho od hůlky, aby se poté zastavil.

překážet <komu>

Překážet: představovat přítěž nebo bránit činu, úkolu nebo cíli.

znemožňovat se

Omezovat něco nebo někoho, bránit nebo zabránit v něčem.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

zrychlovat (krok)

Zrychlovat znamená rychleji se pohybovat, zvýšit tempo pohybu nebo akce.

překážet si

Překážet si: ztěžovat nebo omezovat jeden druhého sebekontrolou, obtížnou komunikací nebo nefunkčními procesy.

překážet <co komu>

Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.