Facebook

Bránit <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu bránit <čemu>.

Význam: Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

uzavírat (cestu)

Uzavírat cestu znamená zabránit jejímu průjezdu, například stavbou bariéry nebo závorou.

zatarasovat

Zatarasovat znamená zabránit vstupu nebo průchodu, obvykle fyzicky blokujícím přístup.

uvolňovat

Uvolňovat znamená uvolnit předem stanovené omezení, aby se dosáhlo požadovaných výsledků.

zabraňovat

Zabraňovat znamená odvrátit, předcházet nebo bránit něčemu, aby se nestalo nebo nedostalo do reality.

markovat (na pokladně)

Markovat znamená na pokladně zaznamenat kupujícího a jeho nákup.

Podobná synonyma

markovat

Markovat znamená vytvářet statistický model na základě dat o minulosti a použít ho k předpovědi budoucnosti.

sbalit se (na cestu)

Sbalit se = připravit se na cestu, připravit potřebné věci, příp. odcestovat.

prošlapat (cestu)

Prošlapat znamená doslova „zatlačit“, „prohnat“ nebo „prošlápnout“ cestu, aby byla pro další lidi snadnější.

uzavírat

Uzavírat znamená ukončit nebo dokončit nějakou činnost, smlouvu, dohodu nebo závazek.

uvolňovat (energii)

Uvolňování energie znamená používat ji k práci nebo ji transformovat do jiných forem.

dát se (na cestu)

Začít cestu, jít směrem k určitému cíli.

naznačovat (cestu)

Ukazovat směr cesty; dávat nápovědu, naznačovat, co čeká dál.

vybavit se (na cestu)

Vybavit se na cestu znamená připravit si všechny potřebné věci a vybavení, co budete během cesty potřebovat.

uzavírat manželství

Uzavírat manželství je složitá záležitost, která znamená oficiální spojení a vazbu mezi dvěma lidmi.

zatarasovat <co>

Uzavřít, zablokovat, překážkou oddělit.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.

razit (cestu)

Razit znamená vytvářet trasu nebo cestu za účelem dopravy nebo průchodu.

zasypat (cestu)

Zasypat znamená pokrýt něco materiálem, jako například cestu, štěrkem nebo pískem.

nalézt (cestu)

Nalézt znamená objevit, zjistit, najít cestu nebo řešení.

najít (cestu)

Najít (cestu): přijít na to, jak dosáhnout cíle, objevit řešení problému, najít správnou cestu.

vyrazit (na cestu)

Vyrazit znamená začít cestu; opustit místo, ve kterém jste a dát se na cestu.

zahradit (cestu)

Zahradit cestu znamená vybudovat na ní ochrannou bariéru, která je obvykle vytvořena pomocí plotu nebo stavebních materiálů.

vyznačit (cestu)

Vyznačit cestu znamená označit ji, aby byla vidět a bylo možné ji bezpečně sledovat.

prorazit si cestu (davem)

Proniknout si cestu silou, nebo tvrdou prací; dosáhnout svých cílů přes nástrahy a překážky, dokázat se prosadit.

projít cestu (poprvé)

Dojít od počátku až do cíle, zažít cestu a prožít ji.

uzavírat se

Uzavírat se znamená stáhnout se do sebe a odmítnout komunikovat nebo jednat s ostatními.

vyznačovat (cestu)

Vyznačovat znamená označit, zvýraznit nebo identifikovat cestu, trasu či jiný objekt.

dát se na cestu

Začít cestu, změnit svou situaci a vydat se na cestu kupředu.

ujezdit (cestu)

Ujezdit znamená projet nějakou trasu, cestu, zkrátit si ji.

zabraňovat <komu v čem>

Zabraňovat je omezovat něčí činnost či zasahovat do něčeho, aby se něco neuskutečnilo.

uvolňovat (stehy)

Uvolňování stehů je proces odstraňování stehů po operaci, aby se obnovila normální funkce těla.