Facebook

Překážet <komu> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu překážet <komu>.

Význam: Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

potácet se

Potácet se znamená chodit nejistě, bez určitého směru, plynule se pohybovat.

vrávorat

Vrávorat znamená chodit nejistě, neustále se muset opírat o něco a být obtížně schopni udržet rovnováhu.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

mást se

Mást se znamená dělat chyby, být zmatený, ztratit orientaci nebo se pokoušet najít něco co je skryté.

plést se

Plést se znamená mít zmatek, být zmatený nebo se mýlit. Obvykle se používá k popisu situace, ve které se někdo ztratil nebo se zamotal do něčeho, co není jasné.

být zmatený

Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

Podobná synonyma

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

ulehčit <komu>

Ulehčit znamená snížit či odstranit tíhu nebo zátěž, aby se mohla cítit lépe.

vkládat se <do čeho>

Vkládat se: zapojit se, angažovat se do činností nebo čehokoliv.

mít za zlé <co komu>

Mít za zlé znamená vyjadřovat nespokojenost nebo naštvání někomu za jeho čin, slovo nebo jednání.

připisovat <co komu>

Připisovat znamená přiřazovat nebo přičítat nějakou vlastnost, činnost nebo odpovědnost komukoliv.

emancipovaný <od čeho>

Emancipovaný člověk je osoba, která získala plnou svobodu a práva, zbavila se omezujících předsudků a získala nezávislost.

poslat <co komu>

Poslat: předat (něco) komu; předat (něco) z jednoho místa na druhé.

tkvět <komu> v mysli

Tkvět v mysli znamená být vyrytý hluboko v mysli, zůstat i po dlouhou dobu v paměti.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout cíle, uskutečnit cíl, splnit požadavek.

mlátit <do čeho>

Mlátit: bušit do něčeho silou, případně něčím těžkým, aby byl cíl zničen nebo poškozen.

ztěžovat <co komu>

Ztěžovat je vytvářet či zvyšovat těžkosti, problémy nebo starosti pro někoho.

nařídit <co komu>

Přikázat někomu, aby něco udělal; uložit někomu, aby splnil určitý úkol.

vynadat <komu> zle

Vynadat někomu zle znamená vyslovit na něj kritiku nebo urážku.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená soutěžit o stejnou věc nebo pozici, snažit se dosáhnout stejného výsledku jako někdo jiný.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

upouštět <od čeho>

Upouštět je vzdát se čeho, odříct se čeho, opustit to.

projektovat <co do čeho>

Projektovat znamená navrhnout a plánovat budoucí činnosti, aby byly dosáhnuté cíle.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se něčemu, zbavit se čeho, vyvarovat se čeho.

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

nabít <komu>

Předat něco někomu; obdarovat nebo předat informace, nápady, zkušenosti, schopnosti apod.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat znevažující nespokojenost nebo zlost slovním útokem.

vynahradit <co komu>

Vynahradit je kompenzovat ztrátu nebo škodu, kterou někomu způsobíte.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

zatelefonovat <komu>

Volat někomu na telefon.