Facebook

Protahovat (jednání) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu protahovat (jednání).

Význam: Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

natahovat

Natahovat znamená roztahovat nebo protahovat něco do dlouhého tvaru, například pásky nebo tkaniny.

zdržovat

Zdržovat se znamená prodloužit či odložit nějakou činnost nebo zůstat někde déle, než je nutné.

zkracovat

Zkracovat znamená odstranit část textu nebo délku činnosti či výrobku, aby se získal výsledek rychleji.

Podobná synonyma

zdržovat se

Zdržovat se znamená odložit, odkládat či odmítat něco dělat nebo provádět.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

natahovat (ruku)

Vystřelit ruku do předem stanoveného směru a pohybem jí natahovat.

zdržovat se <kde>

Zdržovat se znamená vyhýbat se, vyhnout se něčemu nebo se někam nevydávat.

natahovat (lano)

Natahovat znamená napínat a případně utahovat lano.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

natahovat se

Natahovat se znamená sílit, zvyšovat svou sílu nebo energii.

zkracovat (vlasy)

Stříhat, zkrátit délku vlasů.

zkracovat (zahnutím)

Zkracovat znamená snižovat délku nebo rozsah něčeho.