Facebook

Tlumit - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu tlumit.

Význam: Tlumit znamená omezovat intenzitu nebo sílu zvuku, světla nebo jiného signálu.

zpomalovat

Zpomalovat znamená snižovat rychlost pohybu, činnosti nebo reakce.

zrychlovat

Zrychlovat znamená urychlit, zpřesnit, zvýšit rychlost čehokoliv.

akcelerovat

Zrychlit, zvýšit tempo, urychlit proces nebo vývoj.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

překážet

Překážet znamená bránit nebo se postavit do cesty, aby se něco nedokázalo uskutečnit.

bránit

Bránit se dá chránit, ochraňovat, stát si za něčím nebo někým a odolávat útoku.

znemožňovat

Znemožňovat znamená bránit něčemu, činit něco nemožným nebo zabraňovat něčemu.

krotit (vášně)

Krotit vášně znamená ovládat nebo potlačovat emoce či chování, aby nedošlo k nějakému nežádoucímu nebo nebezpečnému jednání.

zeslabovat

Zeslabovat znamená snižovat intenzitu, sílu nebo účinek něčeho.

přemáhat

Přemáhat znamená úsilí, silou docílit něčeho, co je obtížné nebo nežádoucí.

utajovat

Skrývat, zamlčovat nebo tajit informace, skutečnosti nebo události.

dusit

Dusit je vaření pokrmů v těsně uzavřené nádobě s málo tekutinou, které zajistí, že se chuť, vůně a vzhled udrží.

potlačovat (city)

Potlačovat znamená omezovat nebo stlumit. Jedná se o záměrnou snahu potlačit nějaký proces nebo zabránit jeho vývoji.

zmírňovat

Zmírňovat znamená snižovat intenzitu, stupňovat, případně řešit konflikty mírnými prostředky.

mírnit

Mírnit znamená oslabit intenzitu, zmírnit, ztlumit, snížit sílu nebo dopad něčeho.

Podobná synonyma

potlačovat (cit)

Potlačovat znamená omezovat nebo zastavovat něčí pravomoci, slovo či názor.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

přemáhat (vztek)

Přemáhat vztek znamená ovládat ho a nedovolit mu ovládat nás.

jednání

Činnost, kterou člověk provádí, aby dosáhl určitého cíle nebo výsledku.

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

zdržovat

Odložit něco na později, zdržet se, zpozdit se, odkládat.

zdržovat se

Zdržovat se znamená odkládat nebo odmítat činnost nebo jednání, nebo se vyhnout jednání nebo činům.

potlačovat

Potlačovat znamená omezovat, tlumit nebo potírat něco, co se snažíme zabránit nebo zmírnit.

přemáhat <co>

Přemáhat: překonat překážky, odolat odporu, potlačit nepříznivé okolnosti.

mírnit <koho>

Mírnit znamená omezovat, potlačovat nebo utlumovat něčí chování, názory nebo emoce.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

mírnit se

Mírnit se znamená přiměřeně regulovat, korigovat nebo omezovat nějakou činnost.

překážet si

Překážet si: ztěžovat nebo omezovat jeden druhého sebekontrolou, obtížnou komunikací nebo nefunkčními procesy.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

zpomalovat (vývoj)

Snížit rychlost vývoje, zmenšit tempo postupu.

zdrženlivost (v jednání)

Zdrženlivost v jednání znamená mít opatrnost, aby se zabránilo udělení příliš velkého příslibu nebo závazku.

city

City je obec nebo město, obvykle s vysokou hustotou obyvatel, unikátní kulturou a důležitou ekonomickou rolí.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.