Facebook

Zdržovat se <kde> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zdržovat se <kde>.

Význam: Zdržovat se znamená vyhýbat se, vyhnout se něčemu nebo se někam nevydávat.

trčet <kde>

Trčet: vyčnívat, vystupovat nad okolní části.

tkvít

Tkvít znamená být skrytý, nebo zahalený, často prozrazovat jen málo, nebo ne nic.

váznout

Váznout znamená být bezmocný, bezradný, ztrácet slova nebo nemít dostatečnou energii k činu.

být <kde>

Být je základní stav existence, ve kterém člověk nebo věc existuje a jehož charakteristikou je existence ve fyzickém, psychickém a sociálním smyslu.

být uvnitř

Být uvnitř znamená být vevnitř něčeho; být obklopený a uchopený vnitřní atmosférou, prostředím nebo okolnostmi.

skrývat se <v čem>

Skrývat se znamená ukrýt se, uchýlit se do bezpečného úkrytu nebo do ústraní, aby se zabránilo nálezu, zranění nebo pozorování.

spočívat

Spočívat znamená být v klidu, odpočívat, nečinně přihlížet nebo čekat.

záležet <v čem>

Záležet: mít vliv na výsledek; být důležité; mít vliv na činnosti a rozhodnutí.

Podobná synonyma

trčet

Trčet znamená vyčnívat nebo vystupovat ven z nějakého prostoru.

skrývat <co>

Skrývat: držet něco v tajnosti, chránit před ostatními nebo před zjištěním.

skrývat

Skrývat znamená zamaskovat, ukrýt nebo skryt, aby to bylo ukryto před ostatními a nebylo vidět nebo poznat.

váznout (vztahy)

Váznout znamená prožívat situaci, kdy se lidé ve vztahu necítí šťastní, mají malou blízkost a jsou ve stavu nejistoty a napětí.

záležet

Záležet znamená mít zájem o něco, případně být zodpovědný za něco nebo se něčím zabývat.

váznout <co kde>

Váznout znamená blokovat se, zastavit se nebo zůstat bez pohybu; obvykle znamená fyzickou nebo psychickou blokádu.

uvnitř

Uvnitř znamená vnějšímu okolí nebo vnějším vlivům odlišné, uzavřené, nebo zahalené.

spočívat <v čem>

Spočívat znamená trvale přetrvávat nebo být umístěno v něčem.

váznout (organizace)

Váznout znamená selhat v plnění úkolů nebo se zdržet v provedení nějakého úkolu či činnosti.

spočívat <co v čem>

Spočívat znamená být v klidu, odpočívat, ležet, být nehybný.

skrývat se

Skrývat se znamená utíkat před něčím nebo se schovat, aby se člověk uchránil před nebezpečím nebo před ostatními lidmi.

záležet <na čem>

Záležet znamená, že něco je závislé na jiné věci nebo okolnostech.

trčet (bodliny)

Trčet znamená vyčnívat, táhnout se ven, být viditelný.

tkvít <v čem>

Tkvít znamená přetrvávat, být trvalým, uchovávat se.

prostor uvnitř

Prostor uvnitř je místo v domě či budově, kam je možné se dostat pouze zevnitř. Je to místo, kde se obvykle tráví většina času, kde se provádějí denní činnosti a kde se odpočívá.

prázdný (uvnitř)

Prázdný: bez obsahu, neplný, prázdný, prázdnota.