Facebook

Krotit (vášně) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu krotit (vášně).

Význam: Krotit vášně znamená ovládat nebo potlačovat emoce či chování, aby nedošlo k nějakému nežádoucímu nebo nebezpečnému jednání.

zpomalovat

Zpomalovat znamená snižovat rychlost pohybu, činnosti nebo reakce.

zrychlovat

Zrychlovat znamená urychlit, zpřesnit, zvýšit rychlost čehokoliv.

akcelerovat

Zrychlit, zvýšit tempo, urychlit proces nebo vývoj.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

překážet

Překážet znamená bránit nebo se postavit do cesty, aby se něco nedokázalo uskutečnit.

bránit

Bránit se dá chránit, ochraňovat, stát si za něčím nebo někým a odolávat útoku.

znemožňovat

Znemožňovat znamená bránit něčemu, činit něco nemožným nebo zabraňovat něčemu.

tlumit

Tlumit znamená omezovat intenzitu nebo sílu zvuku, světla nebo jiného signálu.

Podobná synonyma

zdržovat se

Zdržovat se znamená vyhýbat se něčemu nebo vynakládat čas na něco. Může to být odložení nebo odmítnutí činnosti, jednání nebo slov.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

bránit se

Bránit se znamená chránit se před něčím nebo někým, chovat se obranně a postavit se odporu.

jednání

Jednání je akce nebo činnost prováděná za účelem dosažení cíle.

překážet si

Překážet si: ztěžovat nebo omezovat jeden druhého sebekontrolou, obtížnou komunikací nebo nefunkčními procesy.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

zdržovat

Odložit něco na později, zdržet se, zpozdit se, odkládat.

znemožňovat se

Omezovat něco nebo někoho, bránit nebo zabránit v něčem.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

zdrženlivost (v jednání)

Zdrženlivost v jednání znamená mít opatrnost, aby se zabránilo udělení příliš velkého příslibu nebo závazku.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

zpomalovat (vývoj)

Snížit rychlost vývoje, zmenšit tempo postupu.

tlumit míč

Tlumit míč znamená odrazit ho od hůlky, aby se poté zastavil.

zdržovat se <kde>

Zdržovat se znamená vyhýbat se, vyhnout se něčemu nebo se někam nevydávat.

zrychlovat se (hodiny)

Zrychlovat se znamená urychlovat otáčky hodin, aby byl časový údaj rychlejší.

překážet <komu>

Bránit někomu v dosahování cílů nebo v jeho činnosti.