Facebook

Zpomalovat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zpomalovat.

Význam: Zpomalovat znamená snižovat rychlost pohybu, činnosti nebo reakce.

zrychlovat

Zrychlovat znamená urychlit, zpřesnit, zvýšit rychlost čehokoliv.

akcelerovat

Zrychlit, zvýšit tempo, urychlit proces nebo vývoj.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

překážet

Překážet znamená bránit nebo se postavit do cesty, aby se něco nedokázalo uskutečnit.

bránit

Bránit se dá chránit, ochraňovat, stát si za něčím nebo někým a odolávat útoku.

znemožňovat

Znemožňovat znamená bránit něčemu, činit něco nemožným nebo zabraňovat něčemu.

tlumit

Tlumit znamená omezovat intenzitu nebo sílu zvuku, světla nebo jiného signálu.

krotit (vášně)

Krotit vášně znamená ovládat nebo potlačovat emoce či chování, aby nedošlo k nějakému nežádoucímu nebo nebezpečnému jednání.

zvolňovat (běh)

Zvolňovat (běh) znamená postupně snižovat rychlost běhu kvůli uvolnění těla a redukci únavy.

brzdit

Brzdit znamená zpomalit pohyb, který je již v pohybu, čímž se sníží rychlost a zabrání se případnému nebezpečí.

zdržovat

Odmítat splnit něčí požadavek, či odložit jeho splnění.

retardovat

Retardovat znamená zpomalit nebo odložit dokončení činnosti nebo procesu.

Podobná synonyma

jednání

Akce, činy nebo kroky, prováděné za účelem dosažení cíle.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

zdržovat se

Zdržovat se znamená vyhýbat se, oddálit, neúčastnit se něčeho nebo neprovádět něco.

bránit se

Bránit se znamená, aby se člověk ubránil nebezpečí nebo útoku, buď fyzicky, nebo psychicky.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

znemožňovat se

Omezovat něco nebo někoho, bránit nebo zabránit v něčem.

překážet <komu>

Překážet: představovat přítěž nebo bránit činu, úkolu nebo cíli.

krotit

Omezovat nebo ovládat silou; vyžadovat poslušnost a disciplínu.

tlumit (nárazy)

Tlumit znamená snižovat nebo absorpovat sílu nebo intenzitu nárazu.

brzdit <co>

Brzdit znamená omezovat nebo zpomalovat pohyb, aby se dosáhlo cíle.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.