Facebook

Překážet - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu překážet.

Význam: Překážet znamená bránit nebo se postavit do cesty, aby se něco nedokázalo uskutečnit.

zpomalovat

Zpomalovat znamená snižovat rychlost pohybu, činnosti nebo reakce.

zrychlovat

Zrychlovat znamená urychlit, zpřesnit, zvýšit rychlost čehokoliv.

akcelerovat

Zrychlit, zvýšit tempo, urychlit proces nebo vývoj.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

bránit

Bránit se dá chránit, ochraňovat, stát si za něčím nebo někým a odolávat útoku.

znemožňovat

Znemožňovat znamená bránit něčemu, činit něco nemožným nebo zabraňovat něčemu.

tlumit

Tlumit znamená omezovat intenzitu nebo sílu zvuku, světla nebo jiného signálu.

krotit (vášně)

Krotit vášně znamená ovládat nebo potlačovat emoce či chování, aby nedošlo k nějakému nežádoucímu nebo nebezpečnému jednání.

zavazet

Slovo "zavazet" znamená slíbit, že uděláte něco, co jste se zavázali.

vadit (hluk)

Vadit znamená rušit nebo být nepříjemný, zvláště když se jedná o hluk.

zabraňovat

Zabraňovat znamená vyhýbat se, předejít či zabránit něčemu nebo někomu, aby se něco nestalo.

mařit <co>

Mařit znamená sabotovat nebo bránit čemukoliv, odvracet pozornost nebo plýtvat časem.

Podobná synonyma

bránit se

Bránit se znamená chránit se před něčím nebo někým, chovat se obranně a postavit se odporu.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

krotit

Vytvářet a udržovat ovládání, kontrolu nebo disciplínu.

jednání

Činnost, postup nebo jednání, které jsou provedeny s určitým cílem nebo účelem.

zdržovat

Zdržovat se znamená činit činnost, která prodlužuje, oddaluje nebo odkládá plánovanou událost.

zdržovat se <kde>

Zdržovat se znamená vyhýbat se, vyhnout se něčemu nebo se někam nevydávat.

hluk

Hluk je nežádoucí zvuk, který se šíří ve vzduchu a může být nepříjemný či rušivý.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

vadit se

Vadit se znamená nesouhlasit s něčím nebo někým, postojem nebo činem.

zdržovat se

Odmítat provádět nebo se účastnit určité činnosti; zdržovat se něčeho.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

mařit

Mařit znamená zabránit něčemu, co je úmyslem druhého, používat všechny prostředky, aby se toho dosáhlo.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

zpomalovat (vývoj)

Snížit rychlost vývoje, zmenšit tempo postupu.

znemožňovat se

Omezovat něco nebo někoho, bránit nebo zabránit v něčem.