Facebook

Pravidlo (jednání) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu pravidlo (jednání).

Význam: Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

princip

Princip je základní zásada, názor, filozofie nebo ideologie, která určuje to, jak se lidé chovají nebo jak se věci dělají.

zásada (mravní)

Zásada je mravní norma, kterou se lidé řídí a která je pro ně důležitá.

Podobná synonyma

zásada

Zásada je všeobecné principy, které určují jak se má člověk chovat nebo jak má být něco prováděno.

odsudek (mravní)

Odsudek je mravní soud, který odsoudí nebo potrestá něco, co si myslíme, že je špatné.

mravní špína

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.

úpadek (mravní)

Úpadek mravní je pokles nebo zánik morálních hodnot v určité společnosti.

čistota (mravní)

Čistota mravní znamená integritu, čestnost, poctivost a lásku k lidem a světu.

úhona (mravní)

Úhona je pojem označující stav, kdy člověk porušuje pravidla a zákony svého vědomí a mravního svědomí.

zdokonalení (mravní)

Zdokonalení mravní je proces zvyšování morálních hodnot, aby se člověk stal lepším a odpovědnějším.

mravní odpovědnost

Mravní odpovědnost je schopnost člověka chovat se eticky a dodržovat pravidla a normy vhodné pro společnost.

mravní charakter

Mravní charakter je vlastnost člověka, která odráží jeho morální hodnoty a standardy. To je to, co člověka činí dobře zaobleným a vyrovnaným.

mravní

Mravní je souhrn principů, které lidé používají k řízení svého chování a přijímání odpovědnosti za své činy.

zásada (politická)

Zásada (politická) je princip, který definuje základní filozofii, kterou následuje politická strana nebo vláda.

mravní (podpora)

Mravní podpora je způsob, jak vyjádřit svou podporu druhým lidem prostřednictvím respektu, soucitu a empatie.

mravní bída

Mravní bída je stav, kdy člověk nemá žádné hodnoty nebo morální kompas. Je to stav opuštěnosti a zoufalství.

zásady (mravní)

Zásady jsou mravní normy a principy, které nám pomáhají definovat, co je správné a co není.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

princip většiny

Princip je základní myšlenka nebo zásada, která se používá jako základ pro jednání nebo jednání.