Facebook

Akcelerovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu akcelerovat.

Význam: Zrychlit, zvýšit tempo, urychlit proces nebo vývoj.

zpomalovat

Zpomalovat znamená snižovat rychlost pohybu, činnosti nebo reakce.

zrychlovat

Zrychlovat znamená urychlit, zpřesnit, zvýšit rychlost čehokoliv.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

překážet

Překážet znamená bránit nebo se postavit do cesty, aby se něco nedokázalo uskutečnit.

bránit

Bránit se dá chránit, ochraňovat, stát si za něčím nebo někým a odolávat útoku.

znemožňovat

Znemožňovat znamená bránit něčemu, činit něco nemožným nebo zabraňovat něčemu.

tlumit

Tlumit znamená omezovat intenzitu nebo sílu zvuku, světla nebo jiného signálu.

krotit (vášně)

Krotit vášně znamená ovládat nebo potlačovat emoce či chování, aby nedošlo k nějakému nežádoucímu nebo nebezpečnému jednání.

Podobná synonyma

zrychlovat (krok)

Zrychlovat znamená rychleji se pohybovat, zvýšit tempo pohybu nebo akce.

tlumit míč

Tlumit míč znamená odrazit ho od hůlky, aby se poté zastavil.

znemožňovat se

Omezovat něco nebo někoho, bránit nebo zabránit v něčem.

bránit se

Bránit se znamená, aby se člověk ubránil nebezpečí nebo útoku, buď fyzicky, nebo psychicky.

jednání

Jednání je přímé, neoficiální či oficiální činnosti, které se vykonávají k dosažení nějakého cíle.

zdržovat se

Zdržovat se znamená činit něco pozvolna, vyhýbat se čemu nebo se vyhnout činnosti.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

zdržovat

Odmítat splnit něčí požadavek, či odložit jeho splnění.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

zrychlovat se (hodiny)

Zrychlovat se znamená urychlovat otáčky hodin, aby byl časový údaj rychlejší.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

krotit se

Krotit se znamená ovládat, tlumit, potlačovat své pudy nebo emoce a nedělat nic, co by bylo nevhodné.

zdrženlivost (v jednání)

Zdrženlivost v jednání znamená mít opatrnost, aby se zabránilo udělení příliš velkého příslibu nebo závazku.

čestné jednání

Čestné jednání zahrnuje jednání s úctou k druhým a dodržování základních etických principů.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.