Facebook

Zdrženlivost (v jednání) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zdrženlivost (v jednání).

Význam: Zdrženlivost v jednání znamená mít opatrnost, aby se zabránilo udělení příliš velkého příslibu nebo závazku.

vzdálenost

Vzdálenost je rozdíl mezi dvěma body ve fyzickém nebo abstraktním prostoru.

distance

Vzdálenost je fyzické nebo mentální oddělení mezi dvěma nebo více objekty.

mezera

Mezera je časová nebo prostorová odstup mezi dvěma věcmi nebo objekty. Mezera může být fyzická, časová, mentální nebo konceptuální.

odměřenost

Odměřenost je schopnost ovládat své city a emoce, respektovat druhé a chovat se adekvátně k situaci.

Podobná synonyma

ujít (vzdálenost)

Ujít znamená překonat danou vzdálenost pěšky.

zaplavat (vzdálenost)

Plavání, aby se dosáhlo určité vzdálenosti.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

urazit (vzdálenost)

Urazit znamená fyzickým či psychickým způsobem ublížit nebo poškodit osobu, její majetek nebo její čest.

vzdálenost (velká)

Vzdálenost je míra oddělení mezi dvěma místy, fyzickými nebo abstraktními objekty.