Facebook

Zmínit se <o čem> - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu zmínit se <o čem>.

Význam: Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

darovat <co komu>

Darovat znamená předat něco někomu bez nároku na protihodnotu.

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: použít návaznost, aby se něco spojilo do jednoho celku.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

nevážit si <čeho>

Nevážit si <čeho> znamená nerespektovat, nebrat v úvahu nebo zneužívat něčí úsilí nebo schopnosti.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

vyndat <co z čeho>

Vyndat: odebrat (co) z (čeho) pomocí vyjmutí, vytažení.

zranit si (koleno)

Ublížit si na koleni, například v důsledku pádu či úrazu, případně poškození svalu nebo kloubu.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

vysmívat se <komu>

Vysmívat se : posmívat se, házet urážky, ponižovat.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

natlouci

Natlouci: pomocí silného nárazu rozdrtit nebo roztrhnout předmět.

vyrazit se

Vyrazit se znamená vydat se na cestu, opustit místo, kde se nacházíme, a zamířit jinam.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho znamená získat právo, moc nebo kontrolu nad čímsi.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

mince

Mince jsou peníze, které se obvykle prodávají jako malé kovové disky s hodnotou nominální hodnoty.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

zakázat <co komu>

Zakázat znamená omezit nebo zakázat určitou činnost nebo používání něčeho.

poškodit

Porušit, zničit nebo způsobit újmu.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být přitažlivým, zalíbit si někoho nebo něco.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.