Facebook

Vyklouznout <z čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vyklouznout <z čeho>.

Význam: Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

dostat se

Dostat se: dosáhnout něčeho, projít určitou vzdálenost nebo situaci; překonat překážky.

vymluvit se <na co>

Vymlouvat se: omluvit se, vyhýbat se zodpovědnosti za něco .

Podobná synonyma

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

dostat se <kam>

Dostat se: přesunout se z místa na místo, dosáhnout něčeho, dosáhnout určitého stavu nebo cíle.

vymluvit se

Vymluvit se znamená odmítnout, zbavit se něčeho nebo vyhnout se něčemu, čím se člověk zavázal.

dostat se na hladinu

Dostat se na hladinu znamená dosáhnout určité úrovně úspěchu nebo stability.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

dostat se dále

Pokročit, zlepšit se nebo dosáhnout vyšší úrovně.

dostat se dál

Postoupit v životě, dosáhnout vyššího cíle, o kterém se nám dříve zdálo nemožné.

dostat (trest)

Dostat trest znamená obdržet nějakou formu oficiálního postihu za prohřešek.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

dostat se do užívání

Dostat se do užívání znamená začít používat něco, co dosud nebylo v užívání.

dostát <čemu>

Splnit povinnost, zodpovídat za něco, dodržovat předem stanovené podmínky.

dostat (dopis)

Dostat = obdržet, přijmout (např. dopis).

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

dostat (nátlakem)

Získat (neoprávněně) nátlakem, vynutit si.

dostat se <kam> (násilně)

Dostat se násilně znamená přinutit někoho nebo něco násilím vstoupit do určeného místa.

dostat <koho>

Dostat: obdržet, získat (něco/někoho).

dostat <koho n. co>

Dostat - získat; přijmout; obdržet.

dostat se nahoru

Dostat se nahoru znamená dosáhnout úspěchu, vzestupu nebo vyššího postavení.

dostat (facku)

Dostat facku znamená dostat fyzickou trestající ránu.

dostat se <z čeho>

Dostat se: získat přístup; dosáhnout cíle; dosáhnout místa.

dostat se do chodu

Začít fungovat, začít běžet, začít fungovat správně.

dostat (skrz otvor)

Projít skrz otvor; dostat se dovnitř nebo ven.

dostat

Dostat: obdržet (něco), získat (něco) díky úsilí nebo úspěšnému snažení.

dostat nad hlavu

Znamená to být příliš přetížený nebo zdrcený situací, kterou nemůžete zvládnout.

vymluvit

Vymluvit znamená odmítnout, odříct, vyhnout se, zbavit se.