Facebook

Střetnout se - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu střetnout se.

Význam: Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

potkat se

Setkat se, navázat kontakt; sdílet zkušenosti a myšlenky; poznat se navzájem.

setkat se

Setkat se znamená potkat někoho nebo něco a narazit na něj/to, obvykle náhodně.

utkat se <s kým>

Utkat se znamená bojovat a soupeřit s někým, aby se zjistilo, kdo je lepší.

dostat se do konfliktu

Být v konfliktu - mít střetné názory, zájmy či postoje, které jsou neslučitelné.

Podobná synonyma

tkvět <komu> v mysli

Tkvět v mysli znamená být vyrytý hluboko v mysli, zůstat i po dlouhou dobu v paměti.

vložit se <do čeho>

Vložit se: zapojit se, začlenit se do čeho; začít se účastnit něčeho.

upustit <od čeho>

Upustit znamená odložit, opustit nebo odmítnout.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

nabít <komu>

Předat něco někomu; obdarovat nebo předat informace, nápady, zkušenosti, schopnosti apod.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: uchopit, obdržet a převzít moc nad něčím.

zříkat se <čeho>

Zříkat se čeho: odmítnout, nevzít na sebe odpovědnost, neuznat.

vrazit (pohlavek)

Vrazit je tvrdé fyzické napadení, které se obvykle provádí pěstmi, nohama nebo jiným tělesným kontaktem člověka s druhým.

dopustit se <čeho>

Dopustit se - udělat něco nebo činit nějakou chybu.

vpalovat <co do čeho>

Vpalovat znamená zasouvat cosi do něčeho otvoru, například hřebík do dřeva.

přihrát

Poslat míč, předmět nebo informace druhé osobě, často ve sportu.

utít <komu> (řeč)

Utít: odvrátit, omluvit se, upustit od něčeho.

posílat <co komu>

Posílat: předávat informace nebo materiály někam, obvykle prostřednictvím pošty nebo internetu.

slušet <co komu>

Slušet: komu-líbit se, zalíbit se, být vhodný pro někoho.

dostat se <kam> (stěží)

Dostat se znamená dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, aniž bychom narazili na překážky.

vyjít <z čeho>

Vyjít z čeho znamená opustit, odejít, dostat se ven z něčeho.

vyprostit se <z čeho>

Vyprostit se z něčeho znamená uniknout z dané situace nebo okolností.

vtipně odpovědět <komu>

Vtipně odpovídat je schopnost reagovat spontánně a originálně na určité situace, aby člověk druhého pobavil.

natlouci se

Natlouci se znamená udělat něco silou, často fyzickou, nebo byt příliš naléhavým.

vnucovat <co komu>

Vnucovat znamená nutit někoho, aby přijal něco, co nechce.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

koleno

Koleno je kloub spojující nohu s holení kostí, který nám umožňuje pohyb v pánvi a kyčli.

napovídat <co komu>

Napovídat znamená dát náznaky nebo rady, aby se někdo mohl dobrat k onému výsledku.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit nebo rozlišit věc nebo činnost od něčeho jiného.

padnout <komu> (šaty)

Padnout komu: dobře sedět, skvěle vypadat, být přesně na míru.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě, nechat trvale existovat.

praštit sebou

Praštit sebou znamená náhle upadnout na zem a dostat se do nepříjemné situace.