Facebook

Dovolit odejít <komu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu dovolit odejít <komu>.

Význam: Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.

pustit (vězně)

Pustit vězně znamená propustit jeho trest a umožnit mu volný pohyb.

dát svobodu

Dát svobodu znamená poskytnout jinému člověku nebo skupině samostatnost a nezávislost.

zatknout

Zatknout znamená fyzicky omezit osobu svým zadržením a předat ji policii nebo jinému úřadu.

zavřít

Zavřít znamená uzavřít nebo uzamknout něco tak, aby se nemělo možnost dostat dovnitř ani ven.

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

nepozastavit

Nepozastavit znamená nezastavit, nezpomalit ani nezmírnit, pokračovat ve stejném tempu.

povolit šíření

Povolit šíření znamená udělit souhlas s distribucí, šířením nebo dalším zpřístupňováním informací.

Podobná synonyma

světlo

Světlo je viditelné elektromagnetické spektrum, které nám poskytuje vidění a slouží k osvětlení.

pustit (desku)

Pustit (desku) znamená zahrát nahraný zvukový záznam na gramofonové desce.

pustit se <kam>

Začít se něčím novým, vstoupit do něčeho, čeho se zatím nedotklo.

projít

Projít znamená dosáhnout požadovaného cíle, projít procesem nebo projít něčím (např. testem).

zavřít <koho>

Uzavřít přístup někomu nebo něčemu; uzamknout a zabránit vstupu.

zavřít (okna)

Zavřít znamená uzavřít, vypnout nebo zablokovat; obvykle se používá pro uzavření oken/dveří.

pustit se

Zahájit něco nového, vydat se na cestu nebo dokonce odhodlat a zkusit něco neznámého.

povolit (led)

Uvolnit, dovolit proudění, otevřít, propustit.

nechat nasáknout (fermeží)

Nechat nasáknout znamená čekat nebo počkat, než se informace úplně rozšíří a všichni se dozví.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

nechat si

Nechat si je fráze, která znamená vzít si něco pro sebe a udržet si to.

projít (stěží)

Překonat něco náročného, obtížného nebo nečekaného.

vybojovat (svobodu)

Zvítězit bojem o svobodu, dosáhnout nezávislosti a získat volnost.

povolit

Povolit: udělit povolení, dovolit něco dělat.

nechat spadnout

Nechat spadnout znamená ponechat bez pomoci, nezasáhnout ani nezasahovat.

linout se (světlo)

Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

povolit <co>

Povolit: dovolit, schválit nebo umožnit něco.

pustit <koho kam>

Pustit: umožnit někomu jít, opustit místo nebo situaci; propustit, uvolnit, odpustit.

nechat se kým živit

Nechat se kým živit znamená přijímat finanční podporu od někoho jiného, aby jste mohli žít.

pustit

Pustit znamená nechat nebo dovolit, aby něco proběhlo nebo se stalo, nebo aby něco nebo někdo odešel nebo odešel.

nechat plavat <co>

Nechat plavat znamená nevšímat si něčeho nebo někoho a nezasahovat do toho.

zhasnout (světlo)

Zhasnout znamená vypnout světlo, udělat tmu.

pustit se (do práce)

Začít se zabývat/pracovat nad něčím, často s vášní, energií a odhodláním.

nechat propadnout

Zapomenout, nechat bez odezvy, ignorovat, nebrat v potaz.

zavřít se

Zavřít se znamená uzavřít se do sebe, zamknout se před ostatními, ztratit se ve vlastním světě.

zatknout (demonstranta)

Zatknout znamená zajmout osobu za účelem vyšetřování nebo trestu.

pustit do vysokých otáček

Pustit do vysokých otáček znamená dosáhnout maximálního výkonu motoru nebo stroje.