Facebook

Nacpat <co na co> - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nacpat <co na co>.

Význam: Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

nadávat <komu>

Nadávat znamená používat urážlivá slova k obvinění či kritice dané osoby.

nechat <čeho>

Nechat: Zanechat či opustit něco nebo někoho, nechat být, nechat volný průběh nebo vyvíjet působení.

srazit (kuželku)

Hrát kuželky: srazit kuželky tím, že do nich hodíte kouli.

dávat <komu> (požehnání)

Dávat požehnání znamená projevit lásku, podporu a dobro a přát jim štěstí a úspěch.

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

natlouci

Natlačit něco silou, něco dotlačit, udeřit do něčeho silou.

vracet čest <komu>

Vracet čest: projevit úctu druhému člověku slovy nebo činy, aby potvrdil/a jeho význam.

lehat si <ke komu>

Lehat si k někomu znamená důvěrné společné sdílení a intimitu. Představuje blízký vztah mezi dvěma osobami, který je vyjadřován tím, že se oba přitulí a podrží se.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

poslat <koho ke komu>

Poslat = odeslat, zaslat; ke komu = k cílovému adresátovi.

narazit si (koleno)

Narazit si koleno znamená fyzicky se zranit, například při pádu nebo lehkém úderu.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat rychlý krok a vyběhnout k někomu rychle a bez zbytečných otázek.

pocházet <co z čeho>

Pocházet znamená vycházet z něčeho, být odvozeno z něčeho, mít původ v něčem.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho nežádoucího.

vlepit <komu> (pohlavek)

Vlepit (komu) znamená dát mu pohlavek nebo ránu.

mít užitek <z čeho>

Mít užitek z čeho znamená získat obecnou výhodu, přínos nebo prospěch z čeho.

vymlouvat <co komu>

Odmítat něčemu vyhovět nebo plnit nějaký úkol ze záminky, které nesouvisejí s skutečným důvodem.

vytěsnit <co z čeho>

Vytěsnit znamená vyhnout se, vyloučit, odstranit nebo vyřadit co z čeho.

dát nárazem (směr)

Dát nárazem (směr): narazit se do něčeho ve směru, který je předem stanovený.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená objasňovat někomu myšlenky, názory či pojmy, aby mohl pochopit a správně jej interpretovat.

zasvětit <co komu>

Zasvětit znamená posvětit, věnovat někomu něco či se něčemu věnovat.

srazit

Snížit, omezit, zredukovat, ztenčit.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

zmínit se

Uvést, zmínit nebo zahrnout do konverzace.

vplétat <co do čeho>

Vplétat znamená zapojit různé části dohromady, často navzájem propletat, a tím vytvořit kompaktní celek.