Facebook

Přidělovat <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu přidělovat <co komu>.

Význam: Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

členit

Členit znamená dělit do menších částí nebo částic. Je to proces rozdělení na malé části nebo částice, jako je rozdělení jedné věci na její nejmenší části.

rozdělovat

Rozdělovat znamená dělit nebo rozdělit něco na menší části nebo díly.

rozkládat

Rozkládat znamená rozdělit na menší části, rozložit nebo rozložit na části.

štěpit

Štěpit znamená rozdělit na menší části, dělit, oddělovat.

oddělovat

Rozdělit nebo od sebe odlišit; vymezit a odloučit jednu věc od druhé.

odlučovat

Oddělovat, rozdělovat, rozlišovat, separovat, dělit.

třídit

Organizovat informace do různých skupin nebo kategorií.

klasifikovat

Klasifikovat znamená rozdělit věci do skupin nebo kategorií dle nějakého kritéria.

Podobná synonyma

rozkládat (sloučeninu)

Rozkládat znamená rozdělit na jednotlivé části.

rozkládat se

Rozkládat se: rozdělit se, rozptýlit se, rozestoupit se, rozrůst se, rozšířit se.

rozkládat (rukama)

Rozkládat znamená rozdělit na části, rozložit, rozházet.

třídit (knihy)

Organizovat knihy do skupin, aby bylo snazší je najít a prohlížet.

klasifikovat <koho n. co>

Klasifikovat je proces rozdělení do skupin dle určitých charakteristik.

členit <co>

Rozdělovat na části, dělit.

členit se

Rozdělovat na menší části nebo části s podrobnější strukturou.

rozkládat se (poušť)

Rozkládat se znamená rozprostírat se, rozložit se na větší plochu nebo se rozptýlit do širší oblasti.

oddělovat se

Oddělovat se znamená rozdělovat nebo od sebe separovat věci, lidi nebo skupiny.

oddělovat <co od čeho>

Rozdělovat, odlišovat nebo od sebe odloučit.

třídit <co>

Organizovat (data, informace, věci, atd.) do logických skupin nebo kategorií.

rozdělovat se

Rozdělovat se znamená dělit se o něco nebo rozdělovat mezi sebe.

členit na paragrafy

Členit znamená dělit do logických částí a rozdělovat větší celky na menší, aby byly snáze pochopitelné.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.

rozkládat se (pole)

Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části; roztroušené po ploše.

rozdělovat (majetek)

Rozdělovat znamená dělit majetek mezi lidi nebo skupiny lidí.