Facebook

Přidělovat <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu přidělovat <co komu>.

Význam: Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

členit

Členit znamená dělit do menších částí nebo částic. Je to proces rozdělení na malé části nebo částice, jako je rozdělení jedné věci na její nejmenší části.

rozdělovat

Rozdělovat znamená dělit nebo rozdělit něco na menší části nebo díly.

rozkládat

Rozkládat znamená rozdělit na menší části, rozložit nebo rozložit na části.

štěpit

Štěpit znamená rozdělit na menší části, dělit, oddělovat.

oddělovat

Rozdělit nebo od sebe odlišit; vymezit a odloučit jednu věc od druhé.

odlučovat

Oddělovat, rozdělovat, rozlišovat, separovat, dělit.

třídit

Organizovat informace do různých skupin nebo kategorií.

klasifikovat

Klasifikovat znamená rozdělit věci do skupin nebo kategorií dle nějakého kritéria.

Podobná synonyma

rozdělovat se

Dělení se o něco nebo podělení více osob mezi sebe.

členit (slovo)

Členit znamená dělit do menších částí nebo jednotek, rozdělit do částí.

rozkládat se

Rozkládat se znamená rozdělit něco na menší části nebo činnosti.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit nebo rozlišit věc nebo činnost od něčeho jiného.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.

členit <co>

Rozdělovat na části, dělit.

členit se

Rozdělovat na menší části nebo části s podrobnější strukturou.

klasifikovat <koho n. co>

Klasifikovat je proces rozdělení do skupin dle určitých charakteristik.

rozkládat se (pole)

Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části; roztroušené po ploše.

rozdělovat (majetek)

Rozdělovat znamená dělit majetek mezi lidi nebo skupiny lidí.

rozkládat (rukama)

Rozkládat znamená rozdělit na části, rozložit, rozházet.

třídit <co>

Organizovat (data, informace, věci, atd.) do logických skupin nebo kategorií.

rozkládat (sloučeninu)

Rozkládat znamená rozdělit na jednotlivé části.

oddělovat (pracoviště)

Oddělovat znamená dělit, rozdělovat, rozlišovat nebo rozlišit jednu věc od druhé. Obvykle se používá pro rozdělení pracoviště nebo odloučení jedné oblasti od druhé.

rozkládat se (poušť)

Rozkládat se znamená rozprostírat se, rozložit se na větší plochu nebo se rozptýlit do širší oblasti.

oddělovat se

Oddělovat se znamená rozdělit, rozlišit nebo od sebe odtrhnout.

členit na paragrafy

Členit znamená dělit do logických částí a rozdělovat větší celky na menší, aby byly snáze pochopitelné.