Facebook

Soukromý - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu soukromý.

Význam: Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

soukromý

Soukromý je přístup, který je vyhrazen jen pro určitou osobu nebo skupinu lidí.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

privátní

Privátní jsou věci, vztahy nebo informace, které jsou určeny pouze pro osobu nebo skupinu lidí, které jeho provozovatel nechce sdílet s jinými.

veřejný

Veřejný je označení pro věci nebo události, které jsou dostupné veřejnosti nebo se s nimi mohou lidé veřejně ztotožňovat.

osobní

Příslušné k jednotlivci, související s ním a jeho charakterem, postojem nebo zájmy.

vlastní

Vlastní: vlastnit, být vlastníkem, být vlastníkem čeho (osobního nebo majetkového).

Podobná synonyma

pohlavní (nemoc)

Pohlavní nemoci jsou infekční onemocnění přenášené sexuálním stykem a mohou zahrnovat chlamydii, gonokokovou infekci, syfilis a HIV.

pohlavní úd

Pohlavní úd je obecné označení pro genitálie mužů a žen, které se používá k reprodukci a sexuálnímu uspokojení.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

vlastní jméno

Vlastní jméno je jméno, které dostalo osobě, která se narodila, a je unikátní pro každou osobu.

pohlavní chladnost (u žen)

Pohlavní chladnost u žen je stav, kdy nedochází k sexuálnímu prožívání nebo k nízkému libidu.

blízký

Blízký je synonymem pro příbuzný, blízký vztah nebo přátelský. Označuje osobu, která je ve vztahu k někomu důvěrná, úzká, důvěrná nebo milující.

vlastní podobizna

Vlastní podobizna je umělecké dílo, které zobrazuje osobu nebo skupinu lidí, obvykle vytvářené jedním umělcem.

pohlavní pud

Pohlaví pud je instinktivní touha po sexuálním spojení, která je přirozená součástí lidského chování.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

vyčerpat se (citově n. sexuálně)

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky vyčerpaný, ať už z nějaké citové situace nebo po sexuálním vyčerpání.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy dochází k pohlavnímu dozrávání, kdy se vyvíjí reprodukční schopnosti.

pohlavní

Pohlaví je biologický koncept, který se obecně používá k popisu rozdílu mezi mužem a ženou.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.

styk

Styk je spojení mezi dvěma nebo více objekty nebo subjekty, které mohou být fyzické nebo mentální.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je penis, který je základním orgánem pro sexuální aktivitu a pro reprodukci.

fyzický

Fyzický se vztahuje k tělesným vlastnostem a procesům; týká se hmotných objektů a jejich vlastností, jako je například hmota, tvar, objem a síla.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

pohlavní kouzlo

Pohlavní kouzlo je pojem označující přitažlivost mezi pohlavími, kterou lze vyvolat verbálními, nonverbálními a fyzickými prostředky.

pohlavní žláza

Pohlavní žláza je žláza, která produkuje pohlavní hormony a zajišťuje reprodukci.

pohlavní touha

Pohlavní touha je silné sexuální přitažlivosti k druhé osobě, která vede k chtíči po sexuálním styku.