Facebook

Soukromý - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu soukromý.

Význam: Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

soukromý

Soukromý je přístup, který je vyhrazen jen pro určitou osobu nebo skupinu lidí.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

privátní

Privátní jsou věci, vztahy nebo informace, které jsou určeny pouze pro osobu nebo skupinu lidí, které jeho provozovatel nechce sdílet s jinými.

veřejný

Veřejný je označení pro věci nebo události, které jsou dostupné veřejnosti nebo se s nimi mohou lidé veřejně ztotožňovat.

osobní

Příslušné k jednotlivci, související s ním a jeho charakterem, postojem nebo zájmy.

vlastní

Vlastní: vlastnit, být vlastníkem, být vlastníkem čeho (osobního nebo majetkového).

Podobná synonyma

fyzický

Fyzický se týká tělesného, hmotného, materiálního nebo objektivního. Příklady: fyzická schránka, fyzická osoba nebo fyzická síla.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy se děti začínají přeměňovat na dospělé, když se vyvíjí pohlavní znaky a hormonální změny.

sexuálně se stýkat

Sexuální styk je obecné označení pro jakýkoli druh fyzického kontaktu mezi dvěma osobami, ve kterém je zahrnuto sexuální podněcování.

bujný (sexuálně)

Bujný označuje silnou sexualitu, s velkou touhou a chutí po sexuálním uspokojení.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

mužský pohlavní úd

Mužský pohlavní úd je penis, který slouží k oplodnění a k orgasmu.

pohlavní orgány (mužské)

Pohlavní orgány muže jsou: penis, varlata a šourek.

pohlavní pud

Pohlaví pud je instinktivní touha po sexuálním spojení, která je přirozená součástí lidského chování.

pohlavní chladnost (u žen)

Pohlavní chladnost u žen je stav, kdy nedochází k sexuálnímu prožívání nebo k nízkému libidu.

pohlavní přitažlivost

Pohlavní přitažlivost je pocity vzrušení a touhy po osobě opačného pohlaví.

fyzicky nemohoucný

Fyzicky nemohoucný znamená osoba s omezenou schopností pohybovat se nebo se hýbat.

vlastní jméno

Vlastní jméno je jméno, které dostalo osobě, která se narodila, a je unikátní pro každou osobu.

blízký

Blízký je vztah, který je plný lásky a úcty, je hluboký, srozumitelný a přátelský.

pro vlastní osobu

Pro mne je význam slova osobní jít za svým snem, být sám sebou a nenechat se omezovat okolními faktory.

písemný styk

Komunikace prostřednictvím psaní; písemná forma sdělení nebo konverzace.

vyčerpat se (citově n. sexuálně)

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky vyčerpaný, ať už z nějaké citové situace nebo po sexuálním vyčerpání.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

fyzický stav

Fyzický stav je podmínka těla, která může být způsobena jeho vnějšími nebo vnitřními faktory.

styk

Styk je spojení mezi dvěma nebo více objekty nebo subjekty, které mohou být fyzické nebo mentální.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

využít (sexuálně)

Využít (sexuálně) znamená využít pohlavního styku nebo jiných sexuálních aktivit k uspokojení.

vyvrcholení (pohlavní)

Vyvrcholení je proces, během kterého dochází k uvolnění sexuální energie a dosahuje se orgasmu.

přijmout (za vlastní)

Přijmout znamená uznat a akceptovat něco jako vlastní.