Facebook

Privátní - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu privátní.

Význam: Privátní jsou věci, vztahy nebo informace, které jsou určeny pouze pro osobu nebo skupinu lidí, které jeho provozovatel nechce sdílet s jinými.

soukromý

Soukromý se týká všeho, co je osobní, co není vystaveno veřejnosti nebo které není ve vlastnictví veřejnosti.

osobní

Osobní je to, co je vázáno na danou osobu, souvisí nebo se vztahuje přímo k ní.

veřejný

Veřejný znamená, že se to týká všech, nikoli pouze jednotlivce nebo skupinky lidí.

vlastní

Vlastní: vlastnit, být vlastníkem, být vlastníkem čeho (osobního nebo majetkového).

Podobná synonyma

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

osobní data

Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

vlastní životopis

Vlastní životopis je sebevědomé shrnutí osobních a profesních úspěchů, které se týkají vaší kariéry.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

pro vlastní osobu

Pro mne je význam slova osobní jít za svým snem, být sám sebou a nenechat se omezovat okolními faktory.

osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o konkrétní osobě, jako je její jméno, adresa, datum narození atd.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

vlastní podobizna

Vlastní podobizna je umělecké dílo, které zobrazuje osobu nebo skupinu lidí, obvykle vytvářené jedním umělcem.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

vzít za vlastní

Převzít odpovědnost za něco a být zodpovědný za výsledek.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.

přijmout (za vlastní)

Přijmout znamená uznat a akceptovat něco jako vlastní.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

vlastní jméno

Vlastní jméno je jméno, které dostalo osobě, která se narodila, a je unikátní pro každou osobu.