Facebook

Důvěrný (sexuálně) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu důvěrný (sexuálně).

Význam: Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

soukromý

Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

Podobná synonyma

blízký

Blízký = příbuzný, přátelský, těsný nebo náklonný vztah.

vyčerpat se (citově n. sexuálně)

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky vyčerpaný, ať už z nějaké citové situace nebo po sexuálním vyčerpání.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

fyzicky nemohoucný

Fyzicky nemohoucný znamená osoba s omezenou schopností pohybovat se nebo se hýbat.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

sexuálně potentní

Sexuálně potentní je pojem, který označuje schopnost člověka dosáhnout sexuálního vzrušení a uspokojení.

fyzický

Fyzický se týká tělesného, hmotného, materiálního nebo objektivního. Příklady: fyzická schránka, fyzická osoba nebo fyzická síla.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

pohlavní přitažlivost

Pohlavní přitažlivost je pocity vzrušení a touhy po osobě opačného pohlaví.

styk

Styk je vzájemné setkání nebo spojení mezi dvěma nebo více lidmi, věcmi nebo entitami.

muž (sexuálně nedotčený)

Muž je člověk určitého pohlaví, který ještě neprošel pohlavním stykem.

pohlavní chladnost (u žen)

Pohlavní chladnost u žen je stav, kdy nedochází k sexuálnímu prožívání nebo k nízkému libidu.

pohlavní pud

Pohlaví pud je instinktivní touha po sexuálním spojení, která je přirozená součástí lidského chování.

písemný styk

Komunikace prostřednictvím psaní; písemná forma sdělení nebo konverzace.

využít (sexuálně)

Využít (sexuálně) znamená využít pohlavního styku nebo jiných sexuálních aktivit k uspokojení.

pohlavní akt

Pohlavní akt je vzájemný sexuální styk mezi dvěma lidmi, který se obvykle provádí s cílem dosáhnout rozkoše.

pohlavní úd

Pohlavní úd je biologický orgán, který se vyskytuje u samců a samic pohlavně dospělých organismů, a jehož funkcí je mít sexuální styk.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

pohlavní ústrojí

Pohlavní ústrojí je soubor orgánů, které zajišťují reprodukci a tvorbu pohlavních buněk.

upadat (tělesně)

Upadat tělesně znamená pád, ztrátu rovnováhy, zhoršení stabilitu až zhroutění.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je penis, který je základním orgánem pro sexuální aktivitu a pro reprodukci.

vyvrcholení (pohlavní)

Vyvrcholení je proces, během kterého dochází k uvolnění sexuální energie a dosahuje se orgasmu.

pohlavní

Pohlaví je biologický koncept, který se obecně používá k popisu rozdílu mezi mužem a ženou.