Facebook

Důvěrný (sexuálně) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu důvěrný (sexuálně).

Význam: Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

soukromý

Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

Podobná synonyma

vyvrcholení (pohlavní)

Vyvrcholení je proces, během kterého dochází k uvolnění sexuální energie a dosahuje se orgasmu.

styk

Styk je vzájemné setkání nebo spojení mezi dvěma nebo více lidmi, věcmi nebo entitami.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

blízký

Blízký je vztah, který je plný lásky a úcty, je hluboký, srozumitelný a přátelský.

fyzický

Fyzický se vztahuje k tělesné podstatě, kterou má lidské tělo a k jeho schopnostem.

sexuálně potentní

Sexuálně potentní je pojem, který označuje schopnost člověka dosáhnout sexuálního vzrušení a uspokojení.

pohlavní pud

Pohlavní pud je biologické vlákno, které se projevuje jako fyzická touha po sexuálním aktu.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

pohlavní úd

Pohlavní úd je biologický orgán, který se vyskytuje u samců a samic pohlavně dospělých organismů, a jehož funkcí je mít sexuální styk.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

bujný (sexuálně)

Bujný označuje silnou sexualitu, s velkou touhou a chutí po sexuálním uspokojení.

sexuálně nevázaný

Sexuálně nevázaný znamená nespoutaný, volný od vazeb či závazků v oblasti sexuální aktivity.

pohlavní žláza

Pohlavní žláza je žláza, která produkuje pohlavní hormony a zajišťuje reprodukci.

pohlavní orgány (mužské)

Pohlavní orgány muže jsou: penis, varlata a šourek.

pohlavní

Pohlaví je termín označující typ biologického pohlaví jedince, určený genetickými, hormonálními a anatomickými faktory.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je obecně označení pro penis, který je součástí mužského pohlavního a reprodukčního systému.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy se děti začínají přeměňovat na dospělé, když se vyvíjí pohlavní znaky a hormonální změny.

pohlavní (nemoc)

Pohlavní nemoci jsou infekční onemocnění přenášené sexuálním stykem a mohou zahrnovat chlamydii, gonokokovou infekci, syfilis a HIV.

vyčerpat se (citově n. sexuálně)

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky vyčerpaný, ať už z nějaké citové situace nebo po sexuálním vyčerpání.