Facebook

Osobní data - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu osobní data.

Význam: Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o konkrétní osobě, jako je její jméno, adresa, datum narození atd.

Podobná synonyma

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

obsahující údaje, zprávy

Informace: data nebo zprávy, které sdělují nějakou informaci.

osobní

Osobní je věc, která se týká konkrétní osoby nebo jejího jedinečného zážitku, názoru nebo zkušenosti.

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

zjišťovat údaje

Zjišťovat údaje znamená sbírat, analyzovat a interpretovat informace týkající se nějakého tématu či oboru.

věcné údaje

Věcné údaje jsou objektivní informace o něčem, jako jsou datumy, časy, fakta, čísla atd.

vydavatelské údaje

Vydavatelské údaje jsou informace o vydavateli knihy, např. jeho jméno, adresa, datum vydání.

údaje

Informace nebo skupina dat, které jsou využívány pro pochopení různých situací nebo pro analytické účely.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

osobní data

Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

poskytovat údaje

Poskytovat údaje znamená zprostředkovat informace, data nebo zdroje konkrétním lidem nebo skupinám.