Facebook

Přátelský - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu přátelský.

Význam: Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

soukromý

Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

přátelský

Přátelský znamená přívětivý, laskavý a vstřícný; být dobrým společníkem a podporovat druhé.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

kamarádský

Kamarádský znamená vřelý, přátelský, milý; poskytující lásku a podporu.

družný

Družný je označení pro přátelskou a příjemnou atmosféru, kde lidé si navzájem naslouchají a vzájemně se navštěvují.

srdečný

Srdečný znamená upřímný, láskyplný a přátelský. Je to vyjádření úcty, lásky a pozornosti.

vlídný

Vlídný je vycházející vstříc a přátelský k ostatním. Je ohleduplný, mírný a přátelský.

laskavý

Laskavý je přívětivý, milý, ohleduplný a srdečný k jiným lidem.

přívětivý

Přívětivý znamená přátelský, laskavý, vstřícný, ústupný, srdečný, milý.

kamarádsky

Láskyplný, ohleduplný a trpělivý; vzájemná úcta a respekt; přátelský a přijímající.

důvěrně

Důvěrně znamená, že informace jsou sdíleny s intimním znalostí a důvěrou.

srdečně

Srdečně znamená s láskou, zájmem, vřelostí a úctou.

vlídně

Vlídně: Příjemný, milý, laskavý; s ohledem na druhého a úctou.

laskavě

Milostivě, s úctou, s dobrotou; laskavost je nezbytná vlastnost, která umožňuje jednotlivcům projevovat ohleduplnost a lásku jiným.

přívětivě

Přívětivý je vyjadřování láskavostí a přátelskostí, vyjadřuje se štědrostí a úctou. Je to otevřený a pozitivní postoj k ostatním.

Podobná synonyma

fyzický

Fyzický popisuje věci, které se týkají tělesných schopností a vlastností, jako je hmotnost, velikost, síla a rychlost.

pohlavní úd

Pohlavní úd je orgán, který se nachází u mužských a ženských pohlaví, a slouží k pohlavnímu styku a reprodukci.

styk

Styk je blízké setkání nebo vztah mezi lidmi nebo mezi věcmi.

pohlavní pud

Pohlaví pud je instinktivní touha po sexuálním spojení, která je přirozená součástí lidského chování.

pohlavní orgány

Pohlavní orgány jsou části těla, které se starají o reprodukci, tedy tvorbu a oplodnění dětí.

blízký

Blízký je přívlastek, který označuje vztah blízkosti a přátelství mezi lidmi, věcmi nebo místy.

pohlavní

Pohlaví je termín označující typ biologického pohlaví jedince, určený genetickými, hormonálními a anatomickými faktory.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy se děti začínají přeměňovat na dospělé, když se vyvíjí pohlavní znaky a hormonální změny.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

pohlavní chladnost (u žen)

Pohlavní chladnost u žen je stav, kdy nedochází k sexuálnímu prožívání nebo k nízkému libidu.

bujný (sexuálně)

Bujný označuje silnou sexualitu, s velkou touhou a chutí po sexuálním uspokojení.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

fyzický stav

Fyzický stav je podmínka těla, která může být způsobena jeho vnějšími nebo vnitřními faktory.

vlídný (tón)

Vlídný (tón) znamená milý, přátelský a laskavý.

láska (pohlavní)

Láska je silné emocionální pouto mezi dvěma lidmi, které se projevuje vášní, porozuměním a city. Pohlavní láska je přitahování k druhému pohlaví, které vyvolává fyzickou a sexuální touhu.

upadat (tělesně)

Upadat znamená přímočaře se propadat nebo klesat, obzvláště oslabením či únavou, a týká se především tělesného stavu.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

uspokojovat (fyzicky)

Uspokojovat fyzicky znamená realizovat sexuální potřeby tím, že se prožívá fyzické blízkosti mezi dvěma lidmi.