Facebook

Přátelský - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu přátelský.

Význam: Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

soukromý

Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

přátelský

Přátelský znamená přívětivý, laskavý a vstřícný; být dobrým společníkem a podporovat druhé.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

kamarádský

Kamarádský znamená vřelý, přátelský, milý; poskytující lásku a podporu.

družný

Družný je označení pro přátelskou a příjemnou atmosféru, kde lidé si navzájem naslouchají a vzájemně se navštěvují.

srdečný

Srdečný znamená upřímný, láskyplný a přátelský. Je to vyjádření úcty, lásky a pozornosti.

vlídný

Vlídný je vycházející vstříc a přátelský k ostatním. Je ohleduplný, mírný a přátelský.

laskavý

Laskavý je přívětivý, milý, ohleduplný a srdečný k jiným lidem.

přívětivý

Přívětivý znamená přátelský, laskavý, vstřícný, ústupný, srdečný, milý.

kamarádsky

Láskyplný, ohleduplný a trpělivý; vzájemná úcta a respekt; přátelský a přijímající.

důvěrně

Důvěrně znamená, že informace jsou sdíleny s intimním znalostí a důvěrou.

srdečně

Srdečně znamená s láskou, zájmem, vřelostí a úctou.

vlídně

Vlídně: Příjemný, milý, laskavý; s ohledem na druhého a úctou.

laskavě

Milostivě, s úctou, s dobrotou; laskavost je nezbytná vlastnost, která umožňuje jednotlivcům projevovat ohleduplnost a lásku jiným.

přívětivě

Přívětivý je vyjadřování láskavostí a přátelskostí, vyjadřuje se štědrostí a úctou. Je to otevřený a pozitivní postoj k ostatním.

Podobná synonyma

blízký

Blízký je vztah, který je plný lásky a úcty, je hluboký, srozumitelný a přátelský.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

fyzický stav

Fyzický stav je podmínka těla, která může být způsobena jeho vnějšími nebo vnitřními faktory.

vábný (sexuálně)

Přitažlivý, lákavý; znamená to přitahování k někomu nebo k něčemu, zvlášť kvůli jeho kráse nebo sexuálnímu přitažlivosti.

vlídný (tón)

Vlídný (tón) znamená milý, přátelský a laskavý.

pohlavní pud

Pohlaví pud je instinktivní touha po sexuálním spojení, která je přirozená součástí lidského chování.

sexuálně nevázaný

Sexuálně nevázaný znamená nespoutaný, volný od vazeb či závazků v oblasti sexuální aktivity.

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

bujný (sexuálně)

Bujný označuje silnou sexualitu, s velkou touhou a chutí po sexuálním uspokojení.

fyzický

Fyzický se vztahuje k tělesné podstatě, kterou má lidské tělo a k jeho schopnostem.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

láska (pohlavní)

Láska je silné emocionální pouto mezi dvěma lidmi, které se projevuje vášní, porozuměním a city. Pohlavní láska je přitahování k druhému pohlaví, které vyvolává fyzickou a sexuální touhu.

pohlavní akt

Pohlavní akt je vzájemný sexuální styk mezi dvěma lidmi, který se obvykle provádí s cílem dosáhnout rozkoše.

pohlavní úd

Pohlavní úd je orgán, který se nachází u mužských a ženských pohlaví, a slouží k pohlavnímu styku a reprodukci.

pohlavní chladnost (u žen)

Pohlavní chladnost u žen je stav, kdy nedochází k sexuálnímu prožívání nebo k nízkému libidu.

styk

Styk je vzájemné setkání nebo spojení mezi dvěma nebo více lidmi, věcmi nebo entitami.

přívětivý člověk

Přívětivý člověk je osoba, která je milá, příjemná, laskavá a otevřená.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je penis, který je základním orgánem pro sexuální aktivitu a pro reprodukci.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

pohlavní orgány

Pohlavní orgány jsou části těla, které se starají o reprodukci, tedy tvorbu a oplodnění dětí.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

pohlavní kouzlo

Pohlavní kouzlo je pojem označující přitažlivost mezi pohlavími, kterou lze vyvolat verbálními, nonverbálními a fyzickými prostředky.

upadat (tělesně)

Upadat znamená přímočaře se propadat nebo klesat, obzvláště oslabením či únavou, a týká se především tělesného stavu.