Facebook

Osobní údaje - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu osobní údaje.

Význam: Osobní údaje jsou informace o konkrétní osobě, jako je její jméno, adresa, datum narození atd.

osobní data

Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

Podobná synonyma

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

data

Data jsou informace nebo fakta, které mohou být počítány, zaznamenány a analyzovány.

osobní

Osobní je to, co je vázáno na danou osobu, souvisí nebo se vztahuje přímo k ní.

data (jen v mn.č.)

Data jsou informace, které jsou sbírány, zaznamenány a analýzovány.

výstupní data

Výstupní data jsou informace produkované aplikací nebo systémem jako reakce na vstupy.

zkopírovat data (z Internetu)

Zkopírovat data znamená vyhledat a stáhnout informace z internetu a uložit je do počítačového souboru.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

data (vstupní)

Data jsou informace nebo údaje, které jsou shromažďovány, analyzovány a používány pro určení trendů a závěrů.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o konkrétní osobě, jako je její jméno, adresa, datum narození atd.