Facebook

Osobní - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu osobní.

Význam: Příslušné k jednotlivci, související s ním a jeho charakterem, postojem nebo zájmy.

soukromý

Soukromý znamená osobní a vyhrazený, což se týká informací, vlastnictví a prostorů, které jsou vyhrazeny pro uživatele.

privátní

Privátní znamená věc, která je vyhrazena pro soukromé nebo osobní použití; v soukromí, omezené na určité osoby nebo skupinu lidí.

veřejný

Veřejný se vztahuje na všechny lidi, věci nebo situace, které jsou přístupné všem bez omezení.

personální

Personální znamená související s lidskými zdroji, zaměřené na zaměstnance, jejich znalosti, dovednosti a schopnosti.

individuální

Individuální znamená odlišný nebo jedinečný, odkazuje na vlastnosti nebo zájmy jednotlivce.

subjektivní (názor)

Subjektivní: Názor založený na osobních preferencích, dojmech nebo přesvědčení.

nevěcný

Nevěcný znamená nepatřící k žádnému konkrétnímu předmětu nebo živému stvoření. Označuje se to jako "beztvaré".

zaujatý

Zaujatý znamená nadšeně přímočarý, nadmíru zanícený a zapálený pro něco nebo někoho.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

pro dopravu osob

Doprava osob je přemisťování lidí mezi zdrojem a cílem pomocí různých prostředků, jako je autobus, vlak, letadlo nebo auto.

nákladní

Nákladní – na vyšší zátěž určené vozidlo pro převážení nákladu.

vlastní

Vlastní: vlastnit, být vlastníkem, být vlastníkem čeho (osobního nebo majetkového).

Podobná synonyma

mít názor

Mít názor znamená mít vlastní pohled na věc nebo situaci.

přímý

Přímý: bezprostřední, přímý, nezprostředkovaný, okamžitý, nezpožděný.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

subjektivní

Subjektivní = založené na osobním názoru, jedinečném a nepřenositelném pohledu.

vyostřený (názor)

Vyostřený názor znamená silné a jasné vymezení postoje nebo názoru, který je podložený důkazy a argumenty.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

vyjadřovat (názor)

Vyjadřovat znamená sdělit názor, názorově se vyjádřit nebo vyjádřit se.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

vlastní životopis

Vlastní životopis je sebevědomé shrnutí osobních a profesních úspěchů, které se týkají vaší kariéry.

formulovat (názor)

Vyjádřit svůj názor jasně a stručně.

názor

Názor je osobní stanovisko či mínění, které vyjadřuje postoje a názory člověka.

podobný (názor)

Podobný (názor) znamená souhlasit s něčím nebo mít naprosto stejnou myšlenku jako někdo jiný.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

paralyzovat (dopravu)

Paralyzovat dopravu znamená úplně ji zastavit, zablokovat, nechat bez pohybu.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

pravdivý názor

Názor, který je založen na faktech a je pravdivý.