Facebook

Osobní počítač - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu osobní počítač.

Význam: Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

číslicový počítač (univerzální)

Univerzální číslicový počítač je všestranný stroj schopný provádět různé typy výpočtů s přesností na úrovni čísel.

PC

PC = počítač: elektronické zařízení pro vykonávání výpočtů a uchovávání dat, ovládané programy.

pécéčko

Pécéčko je české slangové slovo pro počítač. Obecně se označuje počítače malých rozměrů a nízké ceny.

písíčko

Písíčko je staroslovanský výraz pro kreslenou pohádku, která obvykle obsahuje silné morální poselství.

Podobná synonyma

počítač

Počítač je elektronické zařízení schopné zpracovávat data a provádět předem stanovené úlohy.

univerzální věda

Univerzální věda je obecné pojmenování pro vědu, která se zabývá širokou škálou oblastí znalostí a dovedností.

univerzální

Univerzální označuje něco, co je použitelné pro více účelů, obecné a aplikovatelné na více situací.

číslicový

Číslicový odkazuje na čísla, data nebo informace, které jsou uvedeny v číselné podobě. Jde o kvantifikovanou (číselnou) formu reprezentace.

zapnout (počítač)

Zapnout počítač znamená aktivovat jeho provoz, stisknutím tlačítka pro zapnutí.

konfigurovat (počítač)

Konfigurovat znamená nastavit počítač a nainstalovat nezbytný software, aby mohl fungovat správně.

přenosný počítač

Přenosný počítač je typ počítače, který je lehký a kompaktní, což umožňuje snadné přenášení.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

posloupnost příkazů (pro počítač)

Posloupnost příkazů je série pokynů, které mají být počítačem postupně provedeny ke splnění specifického úkolu.

univerzální kleště

Univerzální kleště jsou multifunkční nástroje, které slouží k uchopení, držení a manipulaci s různými předměty.