Facebook

Osobní počítač - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu osobní počítač.

Význam: Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

číslicový počítač (univerzální)

Univerzální číslicový počítač je všestranný stroj schopný provádět různé typy výpočtů s přesností na úrovni čísel.

PC

PC = počítač: elektronické zařízení pro vykonávání výpočtů a uchovávání dat, ovládané programy.

pécéčko

Pécéčko je české slangové slovo pro počítač. Obecně se označuje počítače malých rozměrů a nízké ceny.

písíčko

Písíčko je staroslovanský výraz pro kreslenou pohádku, která obvykle obsahuje silné morální poselství.

Podobná synonyma

číslicový

Číslicový odkazuje na čísla, data nebo informace, které jsou uvedeny v číselné podobě. Jde o kvantifikovanou (číselnou) formu reprezentace.

univerzální

Univerzální: všeobecně platný, vhodný pro všechny případy, všestranný.

přenosný počítač

Přenosný počítač je typ počítače, který je lehký a kompaktní, což umožňuje snadné přenášení.

zapnout (počítač)

Zapnout počítač znamená aktivovat jeho provoz, stisknutím tlačítka pro zapnutí.

univerzální kleště

Univerzální kleště jsou multifunkční nástroje, které slouží k uchopení, držení a manipulaci s různými předměty.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

konfigurovat (počítač)

Konfigurovat znamená nastavit počítač a nainstalovat nezbytný software, aby mohl fungovat správně.

posloupnost příkazů (pro počítač)

Posloupnost příkazů je série pokynů, které mají být počítačem postupně provedeny ke splnění specifického úkolu.

počítač

Počítač je elektronické zařízení schopné zpracovávat data a provádět předem stanovené úlohy.

univerzální věda

Univerzální věda je obecné pojmenování pro vědu, která se zabývá širokou škálou oblastí znalostí a dovedností.