Facebook

Pohlavní (styk) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pohlavní (styk).

Význam: Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

soukromý

Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

Podobná synonyma

využít (sexuálně)

Využít (sexuálně) znamená využít pohlavního styku nebo jiných sexuálních aktivit k uspokojení.

blízký

Blízký je někdo, koho máte rádi a s kým se cítíte propojeni, ať už to jsou přátelé, rodina nebo partner.

bujný (sexuálně)

Bujný označuje silnou sexualitu, s velkou touhou a chutí po sexuálním uspokojení.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

vábný (sexuálně)

Přitažlivý, lákavý; znamená to přitahování k někomu nebo k něčemu, zvlášť kvůli jeho kráse nebo sexuálnímu přitažlivosti.

fyzický

Fyzický se týká tělesného, hmotného, materiálního nebo objektivního. Příklady: fyzická schránka, fyzická osoba nebo fyzická síla.

muž (sexuálně nedotčený)

Muž je člověk určitého pohlaví, který ještě neprošel pohlavním stykem.

sexuálně se stýkat

Sexuální styk je obecné označení pro jakýkoli druh fyzického kontaktu mezi dvěma osobami, ve kterém je zahrnuto sexuální podněcování.

uspokojovat (fyzicky)

Uspokojovat fyzicky znamená realizovat sexuální potřeby tím, že se prožívá fyzické blízkosti mezi dvěma lidmi.

upadat (tělesně)

Upadat tělesně znamená pád, ztrátu rovnováhy, zhoršení stabilitu až zhroutění.

sexuálně nevázaný

Sexuálně nevázaný znamená nespoutaný, volný od vazeb či závazků v oblasti sexuální aktivity.

fyzicky nemohoucný

Fyzicky nemohoucný znamená osoba s omezenou schopností pohybovat se nebo se hýbat.

fyzický stav

Fyzický stav je podmínka těla, která může být způsobena jeho vnějšími nebo vnitřními faktory.

vyčerpat se (citově n. sexuálně)

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky vyčerpaný, ať už z nějaké citové situace nebo po sexuálním vyčerpání.

sexuálně potentní

Sexuálně potentní je pojem, který označuje schopnost člověka dosáhnout sexuálního vzrušení a uspokojení.