Facebook

Mít pohlavní styk <s kým> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu mít pohlavní styk <s kým>.

Význam: Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

dospět k poznání

Dospět k poznání znamená dosáhnout závěru nebo pochopit důsledky něčeho.

zažít

Zažít znamená prožít něco osobně, prožít to na vlastní kůži.

prožít

Zažít, prožít; prožít něco silného s plným vědomím a zapamatovat si to.

zakusit

Zakusit znamená zažít něco nového, nebo obnovit něco už známého, jako například chuť, zážitek, nebo dobrodružství.

seznámit se <s kým>

Seznámit se: udělat si o někom lepší představu, poznat ho a budovat s ním vztah.

rozeznat

Rozpoznat, vyhodnotit a posoudit situaci, osobu či věc; zjistit a poznat její nebo jeho skutečnou podobu.

rozpoznat

Rozpoznat znamená identifikovat, určit nebo poznat.

identifikovat

Identifikovat znamená určit, zjistit nebo specifikovat něco.

určit

Určit znamená stanovit, ustanovit nebo vymezit něco s jistotou.

Podobná synonyma

investovat <do čeho>

Investovat: vložit peníze do něčeho s cílem dosáhnout zisku nebo jiného výnosu.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se něčemu, zbavit se čeho, vyvarovat se čeho.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

domáhat se <čeho>

Usilovat o něco s úsilím, odhodláním a vytrvalostí.

seznámit <s čím>

Seznámit je synonymum pro poznat, získat informace nebo zkušenosti o čemkoli.

pocházet <z čeho>

Pocházet znamená být původem nebo začátkem odpovídajícího času nebo místa.

dočkat se <čeho>

Dočkat se znamená dosáhnout něčeho po dlouhém čekání, často s napětím.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

teorie poznání

Teorie poznání je obor filozofie zabývající se otázkami, jako jsou používané metody poznávání, pravdivost poznatků a jejich platnost.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená doufat nebo očekávat, že se něco stane nebo se něco podaří.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho znamená odmítnout, přestat se o něco snažit nebo se zbavit něčeho.

dospět

Dospět znamená dosáhnout fyzickému i psychickému vyspělosti, získat na zkušenostech, pochopit svou identitu a svou roli ve společnosti.

pozbývat <čeho>

Pozbývat: ztrácet, opouštět, vzdávat se, odcházet.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho znamená dostat se k cíli, dosáhnout požadovaného výsledku.

hledat (řešení čeho)

Hledat znamená vyhledávat něco nebo řešit problém, aby se dosáhlo cíle.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

být příčinou <čeho>

Být příčinou čeho: být zdrojem něčeho, co má následky nebo důsledky.

získat

Získat: dosáhnout, obdržet nebo zažít něco pozitivního, co se dříve nevlastnilo.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.

bořit se <do čeho>

Bořit se: dělat rychlé a intenzivní úpravy či změny v dané oblasti/situaci.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

zastávat se <čeho>

Zastávat se čeho znamená vyjádřit názor, že něco je správné, a bránit to.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

upustit <od čeho>

Přestat s něčím, přestat se zabývat něčím nebo přestat věnovat pozornost čemukoliv.