Facebook

Sexuálně se stýkat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu sexuálně se stýkat.

Význam: Sexuální styk je obecné označení pro jakýkoli druh fyzického kontaktu mezi dvěma osobami, ve kterém je zahrnuto sexuální podněcování.

ležet spolu

Ležet spolu znamená vedle sebe ležet a být v blízkosti jeden druhého, bez ohledu na pohlaví nebo vztah.

souložit spolu

Souložit je sexuální styk mezi dvěma osobami.

Podobná synonyma

nemluvit spolu (milenci)

Nemluvit spolu znamená přerušit veškerou komunikaci mezi milenci.

souložit

Soulož je pohlavní styk mezi dvěma lidmi, který může být plný vášně a blízkosti.

ležet

Ležet znamená být v držení těla za pomoci gravitace v horizontální poloze na horizontální ploše.

jít spolu (a držet se)

Jít spolu znamená držet se, být spojeni a zůstat pohromadě.

spolu

Spolu znamená s někým jiným, často jako skupina, aby se dosáhlo něčeho.

ležet <co na kom>

Ležet: být umístěn na něčím jiném, jako je postel, podlaha, země apod.

ležet ladem

Ležet ladem znamená být nečinným či neužitečným, nevyužívat svůj potenciál.

souložit za úplatu

Souložit za úplatu je sexuální akt kde se jedna strana zaplatí druhé za sexuální služby.

ležet (chvilkami)

Ležet znamená být v pasivní poloze, někdy na krátkou chvíli, např. odpočívat.

souložit <s kým>

Souložit je označení pro sexuální styk mezi dvěma lidmi.

souložit (mimo manželství)

Soulož je pohlavní styk mimo manželství.

ležet neuspořádaně

Ležet neuspořádaně: být roztroušený po zemi, neorganizovaný, bez uspořádání.