Facebook

Neveřejný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu neveřejný.

Význam: Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

soukromý

Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

intimní

Intimní se odkazuje na úzký přátelský, romantický nebo sexuální vztah mezi dvěma lidmi.

tajný

Skrytý, neznámý; utajený, neodhalený; tajemný, neprozkoumaný.

interní

Interní je přídavné jméno, které se vztahuje k věcem, osobám nebo procesům, které se odehrávají uvnitř organizace, společnosti nebo instituce.

veřejný

Veřejný znamená přístupný, prospěšný a sdílený všemi, včetně vlády a občanů.

privátní

Soukromé, osobní; týkající se jednotlivce nebo malé skupiny lidí; neveřejné.

Podobná synonyma

fyzický stav

Fyzický stav je podmínka těla, která může být způsobena jeho vnějšími nebo vnitřními faktory.

využít (sexuálně)

Využít (sexuálně) znamená využít pohlavního styku nebo jiných sexuálních aktivit k uspokojení.

blízký

Blízký = příbuzný, přátelský, těsný nebo náklonný vztah.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je penis, který je základním orgánem pro sexuální aktivitu a pro reprodukci.

pohlavní akt

Pohlavní akt je vzájemný sexuální styk mezi dvěma lidmi, který se obvykle provádí s cílem dosáhnout rozkoše.

fyzický

Fyzický se týká tělesného, hmotného, materiálního nebo objektivního. Příklady: fyzická schránka, fyzická osoba nebo fyzická síla.

styk

Styk je vzájemné setkání nebo spojení mezi dvěma nebo více lidmi, věcmi nebo entitami.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.

pohlavní

Pohlaví je biologické rozdělení jednotlivců na muže a ženy, které je určeno geneticky a fyziologicky.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

sexuálně potentní

Sexuálně potentní je pojem, který označuje schopnost člověka dosáhnout sexuálního vzrušení a uspokojení.

upadat (tělesně)

Upadat znamená přímočaře se propadat nebo klesat, obzvláště oslabením či únavou, a týká se především tělesného stavu.

vábný (sexuálně)

Přitažlivý, lákavý; znamená to přitahování k někomu nebo k něčemu, zvlášť kvůli jeho kráse nebo sexuálnímu přitažlivosti.

sexuálně se stýkat

Sexuální styk je obecné označení pro jakýkoli druh fyzického kontaktu mezi dvěma osobami, ve kterém je zahrnuto sexuální podněcování.

vyvrcholení (pohlavní)

Vyvrcholení je proces, během kterého dochází k uvolnění sexuální energie a dosahuje se orgasmu.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy se děti začínají přeměňovat na dospělé, když se vyvíjí pohlavní znaky a hormonální změny.

bujný (sexuálně)

Bujný označuje silnou sexualitu, s velkou touhou a chutí po sexuálním uspokojení.

pohlavní pud

Pohlavní pud je biologické vlákno, které se projevuje jako fyzická touha po sexuálním aktu.

mužský pohlavní úd

Mužský pohlavní úd je penis, který slouží k oplodnění a k orgasmu.

pohlavní úd

Pohlavní úd je biologický orgán, který se vyskytuje u samců a samic pohlavně dospělých organismů, a jehož funkcí je mít sexuální styk.

pohlavní touha

Pohlavní touha je silné sexuální přitažlivosti k druhé osobě, která vede k chtíči po sexuálním styku.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

pohlavní ústrojí

Pohlavní ústrojí je soubor orgánů, které zajišťují reprodukci a tvorbu pohlavních buněk.