Facebook

Tělesně, fyzicky blízký - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu tělesně, fyzicky blízký.

Význam: Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

soukromý

Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

Podobná synonyma

pohlavní orgány (mužské)

Pohlavní orgány muže jsou penis a varlata, které produkují sperma a hormon testosteron.

sexuálně se stýkat

Sexuální styk je obecné označení pro jakýkoli druh fyzického kontaktu mezi dvěma osobami, ve kterém je zahrnuto sexuální podněcování.

muž (sexuálně nedotčený)

Muž je člověk určitého pohlaví, který ještě neprošel pohlavním stykem.

vyvrcholení (pohlavní)

Vyvrcholení je proces, během kterého dochází k uvolnění sexuální energie a dosahuje se orgasmu.

pohlavní

Pohlaví je biologický koncept, který se obecně používá k popisu rozdílu mezi mužem a ženou.

pohlavní orgány

Pohlavní orgány jsou části těla, které se starají o reprodukci, tedy tvorbu a oplodnění dětí.

pohlavní úd

Pohlavní úd je anatomický orgán, který produkuje sperma a hraje ústřední roli v pohlavním styku.

pohlavní přitažlivost

Pohlavní přitažlivost je pocity vzrušení a touhy po osobě opačného pohlaví.

blízký

Blízký se vztahuje k někomu nebo něčemu, co je příbuzné, přátelské nebo důvěrně známé.

pohlavní žláza

Pohlavní žláza je žláza, která produkuje pohlavní hormony a zajišťuje reprodukci.

styk

Styk je blízké setkání nebo vztah mezi lidmi nebo mezi věcmi.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy dochází k pohlavnímu dozrávání, kdy se vyvíjí reprodukční schopnosti.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

pohlavní pud

Pohlavní pud je biologicky podmíněná touha po lidském spojení, která je nezbytná pro reprodukci.

bujný (sexuálně)

Bujný označuje silnou sexualitu, s velkou touhou a chutí po sexuálním uspokojení.

písemný styk

Komunikace prostřednictvím psaní; písemná forma sdělení nebo konverzace.

sexuálně nevázaný

Sexuálně nevázaný znamená nespoutaný, volný od vazeb či závazků v oblasti sexuální aktivity.

mužský pohlavní úd

Mužský pohlavní úd je penis, který slouží k oplodnění a k orgasmu.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

pohlavní kouzlo

Pohlavní kouzlo je pojem označující přitažlivost mezi pohlavími, kterou lze vyvolat verbálními, nonverbálními a fyzickými prostředky.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je penis, který je základním orgánem pro sexuální aktivitu a pro reprodukci.