Facebook

Tělesně, fyzicky blízký - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu tělesně, fyzicky blízký.

Význam: Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

soukromý

Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

Podobná synonyma

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

blízký

Blízký je vztah, který je plný lásky a úcty, je hluboký, srozumitelný a přátelský.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

pohlavní úd

Pohlavní úd je anatomický orgán, který produkuje sperma a hraje ústřední roli v pohlavním styku.

pohlavní akt

Pohlavní akt je vzájemný sexuální styk mezi dvěma lidmi, který se obvykle provádí s cílem dosáhnout rozkoše.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

využít (sexuálně)

Využít (sexuálně) znamená využít pohlavního styku nebo jiných sexuálních aktivit k uspokojení.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je obecně označení pro penis, který je součástí mužského pohlavního a reprodukčního systému.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

pohlavní orgány (mužské)

Pohlavní orgány muže jsou penis a varlata, které produkují sperma a hormon testosteron.

vábný (sexuálně)

Přitažlivý, lákavý; znamená to přitahování k někomu nebo k něčemu, zvlášť kvůli jeho kráse nebo sexuálnímu přitažlivosti.

láska (pohlavní)

Láska je silné emocionální pouto mezi dvěma lidmi, které se projevuje vášní, porozuměním a city. Pohlavní láska je přitahování k druhému pohlaví, které vyvolává fyzickou a sexuální touhu.

pohlavní kouzlo

Pohlavní kouzlo je pojem označující přitažlivost mezi pohlavími, kterou lze vyvolat verbálními, nonverbálními a fyzickými prostředky.

pohlavní ústrojí

Pohlavní ústrojí je soubor orgánů, které zajišťují reprodukci a tvorbu pohlavních buněk.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

sexuálně nevázaný

Sexuálně nevázaný znamená nespoutaný, volný od vazeb či závazků v oblasti sexuální aktivity.

pohlavní

Pohlaví je biologické rozdělení jednotlivců na muže a ženy, které je určeno geneticky a fyziologicky.

bujný (sexuálně)

Bujný označuje silnou sexualitu, s velkou touhou a chutí po sexuálním uspokojení.