Facebook

Sexuálně blízký - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu sexuálně blízký.

Význam: Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

soukromý

Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

Podobná synonyma

blízký

Blízký je vztah, který je tvořen osobním přátelstvím, láskou a důvěrou.

pohlavní (nemoc)

Pohlavní nemoci jsou infekční onemocnění přenášené sexuálním stykem a mohou zahrnovat chlamydii, gonokokovou infekci, syfilis a HIV.

fyzický

Fyzický se týká tělesného, hmotného, materiálního a/nebo fyzikálního tvaru.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

bujný (sexuálně)

Bujný označuje silnou sexualitu, s velkou touhou a chutí po sexuálním uspokojení.

využít (sexuálně)

Využít (sexuálně) znamená využít pohlavního styku nebo jiných sexuálních aktivit k uspokojení.

pohlavní úd

Pohlavní úd je orgán, který se nachází u mužských a ženských pohlaví, a slouží k pohlavnímu styku a reprodukci.

pohlavní pud

Pohlaví pud je instinktivní touha po sexuálním spojení, která je přirozená součástí lidského chování.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

korespondenční (styk)

Korespondenční styk je forma komunikace mezi dvěma stranami prostřednictvím dopisů, e-mailů nebo jiných způsobů písemné komunikace.

pohlavní přitažlivost

Pohlavní přitažlivost je pocity vzrušení a touhy po osobě opačného pohlaví.

muž (sexuálně nedotčený)

Muž je člověk určitého pohlaví, který ještě neprošel pohlavním stykem.

pohlavní žláza

Pohlavní žláza je žláza, která produkuje pohlavní hormony a zajišťuje reprodukci.

pohlavní akt

Pohlavní akt je vzájemný sexuální styk mezi dvěma lidmi, který se obvykle provádí s cílem dosáhnout rozkoše.

pohlavní

Pohlaví je biologické rozdělení jednotlivců na muže a ženy, které je určeno geneticky a fyziologicky.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je obecně označení pro penis, který je součástí mužského pohlavního a reprodukčního systému.

upadat (tělesně)

Upadat tělesně znamená pád, ztrátu rovnováhy, zhoršení stabilitu až zhroutění.

vyčerpat se (citově n. sexuálně)

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky vyčerpaný, ať už z nějaké citové situace nebo po sexuálním vyčerpání.

styk

Styk je blízké setkání nebo vztah mezi lidmi nebo mezi věcmi.

sexuálně nevázaný

Sexuálně nevázaný znamená nespoutaný, volný od vazeb či závazků v oblasti sexuální aktivity.

sexuálně se stýkat

Sexuální styk je obecné označení pro jakýkoli druh fyzického kontaktu mezi dvěma osobami, ve kterém je zahrnuto sexuální podněcování.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.