Facebook

Důvěrný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu důvěrný.

Význam: Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená vřelý, laskavý a přívětivý; přátelští lidé jsou milí a ochotní.

rodinný

Rodinný znamená vztahy mezi členy rodiny, jejich povinnosti, vzájemnou podporu a lásku.

familiární

Familiární je spojeno s přátelskou, otevřenou atmosférou; znamená být dobře známý, osobní, blízký.

intimní

Intimní znamená soukromé; prožívání nebo sdílení citlivých, osobních a důvěrných vztahů.

tajný

Tajný: skrytý, neznámý, utajený; uchovávaný v tajnosti nebo za utajením.

soukromý

Soukromý se vztahuje k něčemu, co je osobní, za kterým se skrývá záměr nebo je vyhrazené určitému jednotlivci.

diskrétní

Diskrétní významu slova znamená jednotlivě, samostatně a tajně; odlišné od ostatních, separované.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

Podobná synonyma

pohlavní pud

Pohlavní pud je biologicky podmíněná touha po lidském spojení, která je nezbytná pro reprodukci.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

blízký

Blízký se vztahuje k někomu nebo něčemu, co je příbuzné, přátelské nebo důvěrně známé.

styk

Styk je blízké setkání nebo vztah mezi lidmi nebo mezi věcmi.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

důvěrný

Důvěrný: vztah postavený na důvěře, vyžadující otevřenost, úctu a přátelství; hluboké porozumění a přijetí.

být diskrétní

Být diskrétní znamená udržovat mlčenlivost o citlivých informacích, chovat se taktně a zachovávat důstojnost.

využít (sexuálně)

Využít (sexuálně) znamená využít pohlavního styku nebo jiných sexuálních aktivit k uspokojení.

písemný styk

Komunikace prostřednictvím psaní; písemná forma sdělení nebo konverzace.

pohlavní úd

Pohlavní úd je orgán, který se nachází u mužských a ženských pohlaví, a slouží k pohlavnímu styku a reprodukci.

fyzický

Fyzický se týká tělesného, hmotného, materiálního nebo objektivního. Příklady: fyzická schránka, fyzická osoba nebo fyzická síla.

pohlavní kouzlo

Pohlavní kouzlo je pojem označující přitažlivost mezi pohlavími, kterou lze vyvolat verbálními, nonverbálními a fyzickými prostředky.

muž (sexuálně nedotčený)

Muž je člověk určitého pohlaví, který ještě neprošel pohlavním stykem.

upadat (tělesně)

Upadat znamená přímočaře se propadat nebo klesat, obzvláště oslabením či únavou, a týká se především tělesného stavu.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy dochází k pohlavnímu dozrávání, kdy se vyvíjí reprodukční schopnosti.

pohlavní akt

Pohlavní akt je vzájemný sexuální styk mezi dvěma lidmi, který se obvykle provádí s cílem dosáhnout rozkoše.

uspokojovat (fyzicky)

Uspokojovat fyzicky znamená realizovat sexuální potřeby tím, že se prožívá fyzické blízkosti mezi dvěma lidmi.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

vyčerpat se (citově n. sexuálně)

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky vyčerpaný, ať už z nějaké citové situace nebo po sexuálním vyčerpání.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

pohlavní

Pohlaví je biologické rozdělení jednotlivců na muže a ženy, které je určeno geneticky a fyziologicky.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.