Facebook

Důvěrný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu důvěrný.

Význam: Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená vřelý, laskavý a přívětivý; přátelští lidé jsou milí a ochotní.

rodinný

Rodinný znamená vztahy mezi členy rodiny, jejich povinnosti, vzájemnou podporu a lásku.

familiární

Familiární je spojeno s přátelskou, otevřenou atmosférou; znamená být dobře známý, osobní, blízký.

intimní

Intimní znamená soukromé; prožívání nebo sdílení citlivých, osobních a důvěrných vztahů.

tajný

Tajný: skrytý, neznámý, utajený; uchovávaný v tajnosti nebo za utajením.

soukromý

Soukromý se vztahuje k něčemu, co je osobní, za kterým se skrývá záměr nebo je vyhrazené určitému jednotlivci.

diskrétní

Diskrétní významu slova znamená jednotlivě, samostatně a tajně; odlišné od ostatních, separované.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

Podobná synonyma

pohlavní orgány (mužské)

Pohlavní orgány muže jsou: penis, varlata a šourek.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je penis, který je základním orgánem pro sexuální aktivitu a pro reprodukci.

fyzický

Fyzický znamená týkající se tělesné existence, schopnosti nebo vlastností; materiální.

blízký

Blízký je synonymem pro příbuzný, blízký vztah nebo přátelský. Označuje osobu, která je ve vztahu k někomu důvěrná, úzká, důvěrná nebo milující.

důvěrný

Důvěrný: osobní, blízký, úzký vztah, důvěra, tajné sdílení, intimní.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

sexuálně se stýkat

Sexuální styk je obecné označení pro jakýkoli druh fyzického kontaktu mezi dvěma osobami, ve kterém je zahrnuto sexuální podněcování.

pohlavní pud

Pohlaví pud je instinktivní touha po sexuálním spojení, která je přirozená součástí lidského chování.

vábný (sexuálně)

Přitažlivý, lákavý; znamená to přitahování k někomu nebo k něčemu, zvlášť kvůli jeho kráse nebo sexuálnímu přitažlivosti.

styk

Styk je blízké setkání nebo vztah mezi lidmi nebo mezi věcmi.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy se děti začínají přeměňovat na dospělé, když se vyvíjí pohlavní znaky a hormonální změny.

pohlavní ústrojí

Pohlavní ústrojí je soubor orgánů, které zajišťují reprodukci a tvorbu pohlavních buněk.

pohlavní orgány

Pohlavní orgány jsou části těla, které se starají o reprodukci, tedy tvorbu a oplodnění dětí.

vyvrcholení (pohlavní)

Vyvrcholení je proces, během kterého dochází k uvolnění sexuální energie a dosahuje se orgasmu.

pohlavní

Pohlaví je biologické rozdělení jednotlivců na muže a ženy, které je určeno geneticky a fyziologicky.