Facebook

Soukromý - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu soukromý.

Význam: Soukromý je přístup, který je vyhrazen jen pro určitou osobu nebo skupinu lidí.

důvěrný

Důvěrný: Úzký vztah plný vděčnosti a důvěry, vznikající z blízkosti a vzájemného porozumění.

přátelský

Přátelský znamená upřímné a láskyplné, založené na důvěře a otevřenosti.

soukromý

Soukromý je něco, co je výlučně soukromé, osobní a nezveřejněné.

neveřejný

Neveřejný se obvykle používá pro označení informací, které nejsou určeny pro veřejnost.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

sexuálně blízký

Sexuálně blízký je pojem označující intimní vztah mezi dvěma lidmi nebo vyjadřující přitažlivost, náklonnost či přátelství.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

privátní

Privátní jsou věci, vztahy nebo informace, které jsou určeny pouze pro osobu nebo skupinu lidí, které jeho provozovatel nechce sdílet s jinými.

veřejný

Veřejný je označení pro věci nebo události, které jsou dostupné veřejnosti nebo se s nimi mohou lidé veřejně ztotožňovat.

osobní

Příslušné k jednotlivci, související s ním a jeho charakterem, postojem nebo zájmy.

vlastní

Vlastní: vlastnit, být vlastníkem, být vlastníkem čeho (osobního nebo majetkového).

Podobná synonyma

pohlavní pud

Pohlaví pud je instinktivní touha po sexuálním spojení, která je přirozená součástí lidského chování.

upadat (tělesně)

Upadat tělesně znamená pád, ztrátu rovnováhy, zhoršení stabilitu až zhroutění.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

fyzický

Fyzický se vztahuje k tělesné podstatě, kterou má lidské tělo a k jeho schopnostem.

sexuálně se stýkat

Sexuální styk je obecné označení pro jakýkoli druh fyzického kontaktu mezi dvěma osobami, ve kterém je zahrnuto sexuální podněcování.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy dochází k pohlavnímu dozrávání, kdy se vyvíjí reprodukční schopnosti.

vzít za vlastní

Převzít odpovědnost za něco a být zodpovědný za výsledek.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

blízký

Blízký znamená příbuzný, blízký vztah, vzdálenost nebo přátelský.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

muž (sexuálně nedotčený)

Muž je člověk určitého pohlaví, který ještě neprošel pohlavním stykem.

mužský pohlavní úd

Mužský pohlavní úd je penis, který slouží k oplodnění a k orgasmu.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je penis, který je základním orgánem pro sexuální aktivitu a pro reprodukci.

fyzický stav

Fyzický stav je podmínka těla, která může být způsobena jeho vnějšími nebo vnitřními faktory.

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

bujný (sexuálně)

Bujný označuje silnou sexualitu, s velkou touhou a chutí po sexuálním uspokojení.

láska (pohlavní)

Láska je silné emocionální pouto mezi dvěma lidmi, které se projevuje vášní, porozuměním a city. Pohlavní láska je přitahování k druhému pohlaví, které vyvolává fyzickou a sexuální touhu.

pohlavní úd

Pohlavní úd je anatomický orgán, který produkuje sperma a hraje ústřední roli v pohlavním styku.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

pohlavní

Pohlaví je biologické rozdělení jednotlivců na muže a ženy, které je určeno geneticky a fyziologicky.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

vlastní jméno

Vlastní jméno je jméno, které dostalo osobě, která se narodila, a je unikátní pro každou osobu.