Facebook

Slabý - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu slabý.

Význam: Slabý znamená nemocný, slabý výkon nebo slabý závěrečný výsledek. Také znamená slabší nebo slabě vyvinutý.

fyzicky nemohoucný

Fyzicky nemohoucný znamená osoba s omezenou schopností pohybovat se nebo se hýbat.

silný

Silný znamená odolný, pevný nebo energický; schopný odolávat vnějšímu tlaku nebo silný výkon.

povolný

Povolný je označení pro osobu vykonávající školní, pracovní nebo servisní úkoly.

poddajný

Poddajný znamená schopný se snadno přizpůsobit, podřídit se nebo se změnit.

tenký (led)

Tenký led: povrchová vrstva ledu s malou tloušťkou, do které je možné bezpečně vstoupit.

štíhlý

Štíhlý se označuje pro nízkou váhu, útlou postavu a omezenou tělesnou hmotnost.

necelý (týden)

Necelý znamená méně než celý, tedy například méně než 7 dní v týdnu.

neúplný

Neúplný se vztahuje ke stavu, ve kterém něco není kompletní nebo úplné.

špatný

Špatný se vztahuje k něčemu, co je nedostatečné nebo škodlivé.

nedokonalý

Nedokonalý znamená nesplňující určitá kritéria, nekompletní nebo selhávající.

lehký

Lehký se obvykle používá k popisu něčeho snadného, lehčího, méně hmotného nebo méně závažného.

mírný

Mírný se odkazuje na to, co je příjemné, neagresivní a pokojné; je to tiché, uklidňující a umírněné chování.

jemný

Jemný znamená měkký, něžný nebo hladký; citlivý nebo subtilní; nebo jemné použití síly nebo úsilí.

rozředěný

Rozředěný = smíšený s něčím jiným, aby byl řidší.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

Podobná synonyma

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

uplynout (týden)

Uplynout znamená projít časem, trvat, či strávit nějakou dobu. V případě týdne jde o 7 dní.

lehký (průmysl)

Lehký průmysl je typ průmyslu, který se zaměřuje na výrobu lehkých materiálů a produktů s nízkou hmotností.

tenký

Tenký: tlustý nebo silný ve srovnání s ostatními; malý tloušťky, tloušťky nebo šířky.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

neúplný (verš)

Neúplný je něco, co není úplné, nedokončené nebo neúplné.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

fyzický

Fyzický znamená týkající se tělesné existence, schopnosti nebo vlastností; materiální.

necelý

Necelý je termín pro něco co není úplné, zdaleka nebo jen částečně hotové.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

zápor (silný)

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.

individualita (silný)

Individualita je vlastnost, která se vyznačuje odlišností, jedinečností a schopností jednotlivce dělat věci svým vlastním způsobem.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

být nedokonalý

Být nedokonalý znamená mít nedostatky nebo chyby, které se dají napravit, zlepšit nebo se od nich odvíjet.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

silný (řev)

Silný řev je intenzivní zvuk, který vyjadřuje sílu a hlasitost.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

povolný (povaha)

Povolný je charakteristika osoby, která je ochotná, přívětivá a laskavá, zdvořilá a přizpůsobivá.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.