Facebook

Vítr - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vítr.

Význam: Vítr je proud vzduchu, který proudí v atmosféře Země a způsobuje pohyb vzduchu, který může být pozorován jako větry.

vánek

Vánek je slabý, příjemný proud vzduchu, který je obecně vnímán jako příjemný ať už ve venkovním prostředí, nebo v interiéru.

vichr

Silný vítr s rychlostí vyšší než 10 m/s; může způsobit škody, způsobovat bouřky a srážky.

vichřice

Vichřice je silné, prudké a náhlé ochlazení vzduchu spojené s silnými větry.

ovzduší

Atmosféra; vzduch obklopující Zemi a hmotnost jeho skupenství, složení a proudění.

vzduch

Vzduch je směs plynů, která obklopuje Zemi, tvořící ovzduší. Skládá se ze 78 % dusíku a 21 % kyslíku, zbytek tvoří oxid uhličitý a další plynné sloučeniny.

proudění vzduchu

Proudění vzduchu je proces, při kterém se vzduch pohybuje či cirkuluje ve směru, který určuje převládající síla.

povětří

Vzduch, který se nachází nad zemskou kůrou; obklopující nás po celém světě.

větry (jen v mn.č.)

Větry jsou proudy vzduchu, které se mohou pohybovat různými rychlostmi a směry, a mohou ovlivňovat počasí, klima a život na Zemi.

plynatost

Plynatost je schopnost čehokoli měnit se rychle a snadno.

Podobná synonyma

čistý (vzduch)

Čistý vzduch je vzduch bez škodlivin, nečistot a znečištění.

poletovat (ve vzduchu)

Létat ve vzduchu, přeskakovat mezi místy a vychutnat si vítr ve vlasech.

vtahovat (vzduch)

Vtahování vzduchu je proces, při kterém se vzduch ždíří do motoru, kde se spaluje a pohání vozidlo.

ohřát (vzduch)

Ohřát vzduch znamená zvyšovat jeho teplotu, aby byl příjemný na pocit.

zkažený (vzduch)

Zkažený vzduch je vzduch, který je plný škodlivin, nečistot a jiných látek, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví.

proudění

Průtok tekutiny nebo plynu v určitém směru.

vznášet se (ve vzduchu)

Letět/plout ve vzduchu; volně se pohybovat po prostoru.

proud vzduchu

Proud vzduchu je obecný pojem pro proudění vzduchu, které může být vyvolané buď větrem, nebo pohybem vzduchu způsobeným jinými procesy.

vtáhnout do sebe (vzduch)

Vdechnout, aby se tělo nadýchalo životně důležitého kyslíku.

vsát (vzduch)

Vsát znamená nasát vzduch do plic při dýchání.

pustit <kam> (čerstvý vzduch)

Otevřít okno/dveře a dovnitř pustit čerstvý vzduch.

zahřívat se (vzduch)

Ohřívat vzduch: zvyšovat teplotu vzduchu v prostoru pomocí topení nebo odpařování.