Facebook

Cloumat <čím> (vítr) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu cloumat <čím> (vítr).

Význam: Cloumat vítr znamená silnÛ foukat, divoce se pohybovat a šumět.

vléci (kmeny)

Vléci znamená zachovat věrnost kmeni, který je členem, a spolupracovat s ostatními členy kmeni.

táhnout

Táhnout znamená přenést objekt vzhůru, vpřed nebo dolů a pohybovat se s ním.

lomcovat

Lomcovat znamená silově nebo psychicky tlačit, vyvíjet tlak na druhého nebo něco.

Podobná synonyma

vléci se <s čím>

Vléci se znamená obléci se či obout se na konkrétní situaci nebo událost.

táhnout se

Táhnout se znamená usilovat o něco, snažit se dosáhnout svého cíle a nevzdávat se.

vléci se

Obléci se, oblečení si na sebe navléci.

vléci se (čas)

Vléci se znamená vyvinout úsilí, aby člověk dosáhl určitého cíle nebo očekávaného výsledku.

vléci <co> (po zemi)

Vléci (po zemi) znamená táhnout něco po zemi nebo se pohybovat po zemi.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

vléci

Vléci znamená nosit oblečení, obvykle se svrchním kabátem nebo pláštěm.

přisunout (kmeny)

Přisunout znamená připojit se k něčemu nebo někomu, obvykle se jedná o připojení k nějakému kmene nebo komunitě.

rozřezávat (kmeny)

Řezání kmenů na menší kousky, často pomocí seker nebo motorové pilky.

táhnout (vojsko)

Vést vojsku, posouvat se směrem k cíli, odvádět vojsko na bojiště.

táhnout se (kouř)

Táhnout se (kouř): dýchání kouře z tabákového produktu, např. cigarety, a následné vyfukování do vzduchu.

táhnout <co>

Táhnout: vyvinout úsilí, aby se dosáhlo požadovaného cíle; přenášet, táhnout něco s sebou.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

vléci (dříví)

Vléci dříví je vyřezávat a tvarovat kusy dřeva podle vlastního výběru, aby se vytvořil požadovaný tvar.

vléci <co>

Vléci znamená obléci, obout nebo převléci se.