Facebook

Bezprostřední poznání - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu bezprostřední poznání.

Význam: Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

tušení

Tušení je předpokládané, podprahové přesvědčení, že něco je pravda, aniž bychom měli k tomu důkazy.

pochopení

Pochopení je schopnost porozumět druhému člověku, jeho myšlenkám nebo situacím.

vcítění

Vcítění je schopnost porozumět a citlivě reagovat na pocity druhých lidí.

Podobná synonyma

pochopení (situace)

Pochopení je proces vnímání a porozumění informacím, činnostem nebo myšlenkám.