Facebook

Prostý (lid) - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu prostý (lid).

Význam: Prostý lid je označení pro lidi bez vzdělání a schopností, kteří jsou nuceni žít jednoduchým a skromným životem, obvykle bez zdroje příjmů.

malý

Malý je opakem velkého; označuje méně rozměry, množství, hmotnost, váhu nebo důležitost.

nepatrný

Nepatrný - velmi malý, skoro neznatelný.

útlý

Útlý znamená malý, hubený nebo drobný. Znamená to, že něco je malé nebo není příliš velké.

slabý

Slabý znamená slabý v odolnosti nebo síle, nízká úroveň nebo slabý stav; nebo slabá věc, osoba nebo výkon.

titěrný

Titěrný je opisující velmi malou velikost, jemný nebo křehký.

hrubý

Hrubý je odkazující na něco, co je silné, surové a nezpracované.

velký

Velký je označení pro něco, co je mnohem větší než obvyklé nebo běžné; co je větší než průměr.

nevýznamný

Nevýznamný: zanedbatelný, bezcenný, zbytečný, nedůležitý.

nedůležitý

Nedůležitý: bez významu, nezávažný, nedůležité, nepodstatný, bez významu pro celkový výsledek.

malicherný

Malicherný znamená hloupý nebo nedůležitý. Označuje něco, co je bezvýznamné, hloupé nebo často přehnané.

závažný

Vážný, vážený, důležitý, významný, závažný - vyjadřuje závažnost a vážnost situace.

důležitý

Důležitý je významný, klíčový, zásadní nebo vyžaduje pozornost.

nezámožný (živnostník)

Nezámožný živnostník je osoba, která nemá žádný majetek a nevlastní žádnou firmu. Žijí z provozování svého podnikání.

Podobná synonyma

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

důležitý (v dějinách)

Důležitý: Určuje významnou událost, která má dlouhodobý dopad na historii.

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

hrubý (plátno)

Hrubý plátno je textilní látka s hrubou, nezpracovanou strukturou.

velký zájem <o co>

Velký zájem je silná touha po něčem, co si člověk velmi přeje.

nezámožný

Nezámožný je někdo, kdo nemá dostatek peněz, majetku nebo jiných hmotných statků.

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

velký dům

Velký dům je označení pro budovu o velkých rozměrech, která má často několik pater a slouží jako obytná nebo obchodní jednotka.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

velký pes

Velký pes je obecně definován jako psí plemeno s výškou nad 22 palců (56 cm) v ramenou.

malý motocykl

Malý motocykl je motorové vozidlo s jednou nebo dvěma nádržemi, které jsou obvykle menší než běžné motocykly a určené pro jízdu na krátké vzdálenosti.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

malý podnikatel

Malý podnikatel je osoba, která se zabývá podnikáním v menším měřítku, např. jednotlivci nebo malé firmy.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

životně důležitý

Životně důležitý: nezbytný pro život, nutný pro přežití, nepostradatelný.

velký svět

Velký svět je metafora pro složitost, rozmanitost a různorodost lidského života.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

chrám (malý)

Chrám je budova určená pro náboženské bohoslužby, obřady a modlitby, obvykle ve vyšším stupni než jiné náboženské stavby.

strach (velký)

Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

nepatrný kousek

Nepatrný kousek je malé množství nebo drobná část něčeho.

nepatrný (peníz)

Mizivý, skromný; velmi malý, nevýznamný.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

hřebík (velký)

Hřebík (velký) je dlouhé, kovové předmět, který se používá k uchopení a ukotvení jiných předmětů.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

hrubý zákrok

Hrubý zákrok je akce nebo chování, které je nezákonné, neetické nebo neslušné.

příliš velký

Příliš velký znamená nadměrný, neuspokojivý nebo přehnaný.