Facebook

Míra - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu míra.

Význam: Míra je pojem označující množství, stupeň nebo poměr určité veličiny/vlastnosti. Může se jednat o vztah mezi dvěma veličinami, hodnotu nebo poměr.

rozměr

Rozměr je dimenze nebo velikost něčeho; odrazuje velikost, tvar nebo délku částí nebo celku.

rozsah

Rozsah je míra, do které se něco rozšíří nebo je obecně využíváno. Označuje oblast, ve které se něco odehrává nebo v jakém rozsahu se něco používá.

množství

Množství je počet nebo míra čeho/čehož, např. materiálů, peněz, času či energie.

výše

Význam slova "shrň" je zkrátit, vyjádřit něco za pomoci nejdůležitějších informací v co nejkratším čase.

měřítko

Měřítko je jednotka pro srovnávání velikostí a množství, obvykle používaná k měření délky, váhy, objemu a času.

měřidlo

Měřidlo je přístroj sloužící k měření, např. velikosti, hloubky, tlaku či teploty.

nálada (dobrá)

Dobrá nálada je stav psychické pohody a radosti.

velikost

Velikost je obecný pojem, který může označovat fyzickou velikost nebo velikost vyjádřenou čísly.

rozloha

Rozloha je míra velikosti nebo prostoru, označená jako plocha nebo oblast.

objem

Objem je množství, které má nějaká hmota nebo prostor.

počet

Počet je množství nebo číslo položek, osob nebo věcí v určité skupině.

meze

Meze jsou ohraničením, které určuje hranice mezi dvěma oblastmi nebo mezi určitým chováním.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí mezi dvěma extrémy, např. mezi nejmenší a nejvyšší hodnotou.

Podobná synonyma

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

bojovná nálada

Bojovná nálada je odhodlání a odvaha jít do bitvy, bojovat a dosáhnout vítězství.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

nálada (veselá)

Veselá nálada je dobrá nálada, ve které jsou lidé šťastní a optimističtí.

vědomí dobra a zla

Vědomí dobra a zla je schopnost vybrat mezi dobrem a zlem a učinit rozhodnutí v souladu s vlastní vůlí.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

dosáhnout (meze)

Dosáhnout meze znamená dosáhnout maximální úrovně, kterou je možné dosáhnout.

svislý rozměr

Svislý rozměr je jeden z hlavních rozměrů ve třídimenzionálním prostoru. Označuje vzdálenost nebo délku mezi dvěma body na ose, která je ve směru nahoru nebo dolů.

nálada

Nálada je psychologický stav, který odráží emoční prostředí, ve kterém se nacházíme.

rozpětí (cenové)

Rozpětí cenové je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou produktu nebo služby.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

rozjařený (nálada)

Veselá, šťastná, optimistická; radostná, pozitivní a plná elánu.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

měřítko (krejčovské)

Měřítko je základním krejčovským nástrojem pro měření postav a přizpůsobení oblečení jejich velikosti.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

rozměr (předmětu)

Rozměr označuje velikost nebo délku předmětu nebo oblasti.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

dobrá stránka

Dobrá stránka je webová stránka, která má přehlednou strukturu, poutavý design a ještě lépe, relevantní informace a funkce.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.