Facebook

Množství (ryb) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu množství (ryb).

Význam: Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

dostatek

Dostatek je stav, kdy máme dostatek něčeho k naplnění našich potřeb.

nadbytek

Nadbytek znamená nadměrné nebo přebytečné množství čehokoli.

bída

Stav nouze, bídy a nedostatku; velmi chudý, žalostný a těžký životní stav.

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy je nedostatek něčeho potřebného či žádoucího.

zámožnost

Bohatství, finanční nebo materiální období, které je charakterizováno bohatstvím a majetkem.

bohatství

Bohatství je míra materiálního a finančního blahobytu nebo majetku, který má někdo k dispozici.

Podobná synonyma

bohatství (barev)

Bohatství barev znamená pestrost a různorodost. Jsou to barvy, které dodávají obrazu živost a krásu.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.

mít nadbytek

Mít nadbytek znamená mít více, než je potřeba.

mravní bída

Mravní bída je stav, kdy člověk nemá žádné hodnoty nebo morální kompas. Je to stav opuštěnosti a zoufalství.

nastávat (bída)

Stav, ve kterém je člověk bez jakýchkoli zdrojů, finančních prostředků nebo vyhlídek na zlepšení.

touha po bohatství

Touha po bohatství je přání získat majetek a materiální věci. Je to chtíč po věcech, které nabízejí finanční nebo materiální blahobyt.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

získat bohatství

Získat bohatství znamená mít finanční nebo materiální majetek.