Facebook

Rozměr (příčný) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozměr (příčný).

Význam: Rozměr je veličina, která popisuje velikost něčeho ve dvou nebo více směrech.

hodnota (střední)

Hodnota je míra, jakou je něco ceněno nebo vysoce ceněno; je to hodnota, kterou lidé připisují něčemu, co se jim líbí nebo je pro ně důležité.

prostřednost

Prostřednost je chování, které se snaží získat nějaký výhodu pro sebe bez ohledu na druhé.

průměrnost

Průměrnost je stav, kdy se něco řadí mezi ostatní, ale není výjimečné nebo zvláštní.

Podobná synonyma

hodnota (peněz)

Hodnota peněz je měřítko, které se používá k určení hodnoty jednotlivých finančních aktiv.

hodnota

Hodnota je cena, kterou se váží k jakémukoli předmětu nebo činnosti. Označuje míru cenu nebo důležitosti věci.

střední část (soutěže)

Střední část obvykle zahrnuje bodování nebo pokusy vyřešit úkoly konkrétního soutěže.

střední

Střední znamená něco mezi dvěma extrémy, obvykle se to týká rozměrů, hodnot, množství nebo vzdálenosti.

číselná hodnota

Číselná hodnota je číslo, které má význam nebo hodnotu, například v matematice, ekonomice nebo v informatice.

stejná hodnota

Stejná hodnota je shoda ve vztahu dvou nebo více hodnot, které se rovnají mezi sebou.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

střední škola (vyšší)

Střední škola je odborné vzdělávací zařízení poskytující vyšší vzdělání, které připravuje studenty na přístup na vysoké školy.

(střední) škola

Střední škola je druh školského zařízení, kde se studenti učí odpovídajícímu programu až do jejich maturitní zkoušky.

nižší hodnota

Nižší hodnota je míra hodnoty nebo vlastnosti, která je nižší než standardní nebo toužebnou úroveň.