Facebook

Počet let - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu počet let.

Význam: Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

časový úsek

Časový úsek je určitá časová doba, která může být dlouhá nebo krátká.

doba

Doba je období, které trvá určitou dobu, obvykle měřené hodinami, dny, týdny, měsíce nebo roky.

období

Období je doba mezi dvěma událostmi, obdobím může být jak historické, tak geologické období.

epocha

Epocha je okamžik v čase, který označuje začátek nového období.

století

Století je období trvající 100 let, které je děleno na desetiletí. Je to časová jednotka, která je obvykle používána k popisu historických událostí.

život

Život je univerzální pojem, který označuje proces pohybu, energie a přizpůsobování se okolním podmínkám. Je to kontinuální změna a vyvíjení organismů.

stáří

Stáří je období staroby, kdy člověk dožívá svůj život. Projevuje se často úbytkem sil, paměti a schopností, a může být doprovázeno pocitem osamělosti a ztráty.

Podobná synonyma

blahobytný (život)

Život blahobytu je život dostatečně šťastný a blahodárný zajišťující pohodlí a bohatství.

časový

Časový význam je míra určená pro určení času trvání nebo času vymezeného na dokončení nějakého úkolu.

větný úsek

Větný úsek je věta nebo série slov, které spolu logicky souvisí. Je to jedna myšlenka nebo názor, který může být vyjádřen jedním větším výrokem.

úsek

Úsek je část cesty nebo trasy, která má konkrétní délku nebo začátek a konec.

moderní (doba)

Moderní doba je období pozdního 19. století až současnosti, charakterizované vysokou technologickou úrovní a rychlou společenskou a kulturní změnou.

období totality

Období totality je období v Československu od roku 1948 do 1989, které bylo charakterizováno autoritářským režimem komunistické strany a následnou diktaturou.

dlouhý (doba)

Dlouhý čas je období, které trvá dlouho a někdy se může zdát, jako kdyby nikdy neskončilo.

bojovat o (lepší život)

Snažit se o zlepšení svého života, tvrdě pracovat a vybojovat si lepší podmínky.

časový sled

Časový sled je seřazení událostí ve správném pořadí tak, aby se vyprávěla přesná a logická historie.

roční období

Roční období jsou čtyři hlavní části roku, tj. jaro, léto, podzim a zima.

obětovat (život)

Odevzdat se dobrovolně, či nedobrovolně, aby ostatní mohli žít, či dosáhnout nějakého cíle.

budoucí doba

Budoucí doba je období, které přichází po současnosti a bude charakterizováno změnami ve společnosti, technologii a ekonomice.

pracovní doba

Pracovní doba je doba, během které musí zaměstnanec být na pracovišti a vykonávat svou práci.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená začít existovat, být zrozen nebo se narodit.

suché období

Suché období je časové období, kdy je v oblasti nedostatek vlhkosti a deště.

neuspořádaný (život)

Neuspořádaný život je život plný chaosu, nedostatku organizace a náhodnosti.

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.

znázornit (život)

Znázornit život znamená představit ho jako symbolickou cestu, kterou člověk prochází, přičemž se potkává s překážkami, dobrodružstvími i úspěchy.